Transliikumise aktivist 24. juunil 2021 Buenos Aireses Argentiina parlamendihoone ees avaldamas toetust seaduseelnõule, millega määrati, et vähemalt üks protsent kõigist avalikest teenistujatest peavad olema transvestiidid, transseksuaalid või transsoolised inimesed. Foto: Manuel Cortina, SOPA Images via ZUMA Wire/Scanpix

Eelmisel nädalal andis Argentiina parlamendi ülemkoda ehk senat oma lõpliku heakskiidu seaduseelnõule, mille kohaselt tuleb täita vähemalt üks protsent kõigist avaliku sektori töökohtadest sooidentiteedi hälvetega inimestega.

Seadus võeti vastu eelmisel neljapäeval ehk jaanipäeval. Eelnevalt oli eelnõu saanud ka parlamendi alamkoja ehk kongressi heakskiidu. Seadus sai senati ülevoolava toetuse – selle vastuvõtmise poolt hääletas 55 senaatorit, vastu hääletas vaid üks senaator ja kuus senaatorit jätsid hääletamata, vahendab MercoPress.

„Avalikus sektoris peab olema vähemalt üks protsent ametikohtadest täidetud transvestiitide, transseksuaalide ja transsooliste inimestega, kes vastavad neil ametikohtadel töötamise nõuetele," ütleb seadus.

Seadusega sätestatud nõue kohaldub nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitse tasandil, samuti kehtib see riigiettevõtete ja muude riiklike institutsioonide, nagu näiteks pankade ja haiglate suhtes. 

Ka eraettevõtetele luuakse seadusega maksusoodustuste ja soodsate laenude kaudu eeliseid transseksuaalide, transvestiitide ja transsooliste palkamiseks.

2017. aastal läbi viidud uuringu kohaselt on vaid 9 protsendil end transsoolise, transvestiidi või transseksuaalina identifitseerivatest inimestest formaalne töökoht ning 70 protsenti end sedasi identifitseerivatest inimestest tegutsevad prostituutidena.

Enamik end sedasi identifitseerivatest inimestest ei ole seejuures kooli lõpetanud, ent 92 protsenti neist sooviks seda teha. 

Samas ei käsitle uus seadus väiksemat sorti kuritegelikku minevikku või puudujääke hariduses takistusena, mis välistaks end transseksuaali, transvestiidi või transsoolisena identifitseerivate inimeste tööle asumise avalikus teenistuses, vahendab Thomson Reuters Foundation.

Selle asemel julgustatakse inimesi oma haridusteed töötamise ajal lõpule viima.

Sarnane seadus kehtib 2018. aastast ka Uruguays.

Ligi 10 aastat tagasi sai Argentiinast esimene riik maailmas, kus nö transsoolistel inimestel on lubatud oma õiguslikku „sugu muuta" ilma, et selleks oleks tarvis meditsiinilist hinnangut või kohtunikku heakskiitu.

2010. aastal seadustas Argentiina esimese Ladina-Ameerika riigina ka nn homoabielu.

Toimetas Varro Vooglaid