Välisminister Marina Kaljurand. Foto: Sander Ilvest, Postimees/Scanpix

Välisminister Marina Kaljurand esitles eile Genfis ÜRO inimõiguste nõukogus Eesti inimõiguste ja põhivabaduste kaitset käsitlevat aruannet. Eesti pälvis tunnustuse 2014. aastal vastu võetud kooseluseaduse eest, samas soovitati Eestil tagada võrdõigusvolinikule piisav rahastus ja luua riiklik inimõiguste kaitse organisatsioon, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Välisminister Kaljuranna sõnul keskendus Eesti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena naiste ja laste õigustele, sooaspekti arvestamisele konfliktilahenduses, võitlusele karistamatuse vastu, põlisrahvaste õigustele, väljendusvabadusele, internetivabadusele ning “LGBTI õigustele”.

Positiivselt toodi esile Eesti tegevust väljendusvabaduse kaitsel ja edendamisel, seda ka virtuaalruumis, lisaks tunnustati 2014. aastal vastuvõetud kooseluseadust – vaatamata sellele, et nimetatud seadus kujutab endast õiguslikku praaki ning selle ebademokraatlik ja manipulatiivne läbisurumine on äratanud Eesti elanikes tugevat vastuseisu.

Liikmesriigid soovitasid Eestil ühineda mitme inimõiguste kaitset käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga, tagada võrdõiguslikkuse volinikule tegevuseks piisav rahastus ning luua keskne riiklik inimõiguste kaitse organisatsioon.

Loe lähemalt siit.