Elu Marsi korraldatud rongkäik. Foto: Elu Marsi Facebook'i leht

Siseministeerium allkirjastas viimaks lepingu, millega maksab MTÜ-le Elu Marss välja organisatsioonile mullu katuserahana määratud 171 000 eurot. Toetuse tingimuseks on, et sellest ei rahastata tegevusi, mille otsene või kaudne eesmärk on abortide keelustamine, vahendab ERR.

Möödunud aastal eraldas riigikogu eelarvest regionaalseteks toetusteks ehk niinimetatud katuserahaks 6,4 miljonit eurot. Raha maksab taotlejale välja vastava valdkonna ministeerium.

Septembris oli Elu Marss üks kahest MTÜ-st, kellele siseministeerium polnud veel enda valdkonnas määratud katuseraha välja maksnud.

Siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakonna nõuniku Marten Lauri sõnul näeb toetuse andmise kord ette, et taotlus peab olema selgelt seotud riigi strateegiliste eesmärkidega ning kuna riigikogu seda eesmärki ei näinud, pidi ministeerium pidama ühinguga pikemalt läbirääkimisi.

Abortide keelustamise kampaaniast on Elu Marss loobunud

"Taotluse menetlusprotsessi käigus on MTÜ Elu Marss loobunud esialgsest eesmärgist kasutada riigieelarvelist toetust abortide täieliku välistamise eest seismisel Eestis ning siseministeerium on teinud ettepaneku MTÜ-le Elu Marss sõlmida riigieelarvelise toetuse leping," sõnas Lauri.

Ühing toob toetuse taotluses välja, et soovib riigi toetust kasutada Eesti ja välismaa kristlike koguduste ja organisatsioonide vahel koostöö arendamiseks, edendamaks Eestis kultuuri ja kõrge moraali kujunemist.

"Meie visioon on Eesti kui kestlik rahvusriik, kus on positiivne loomulik iive, kus au sees on pere ja lapsesõbralikud eluviisid, tugevad abielud, terved ja püsivad peresuhted, põlvkondadevaheline sidusus, koostöökultuur, mis soosib üksteist arvestavat ja kaasavat arutelu erinevate maailmavaadete kandjate vahel, kus on kaitstud ja areneb eesti keel ja kultuur," kirjutas organisatsioon taotluses.

Ministeerium seab raha välja maksmiseks sõlmitavas lepinguks tingimuseks, et raha ei tohi kasutada tegevuseks, mille eesmärk on abortide keelustamine. MTÜ oma viimases taotluses abortide keelustamist küll ei maini, kuid toob välja, et Eestis on vaja vähendada abortide arvu ning raha eest ellu viidav projekt peaks vähendama aborte ja seeläbi suurendama riigis loomulikku iivet.

Lauri sõnul oli oluline see tingimus lepingus ära fikseerida, kuna algselt oli ühingu taotluses välja toodud ka soov teha kampaaniat abortide keelustamiseks.

"Kuigi MTÜ Elu Marss on taotluse menetlusprotsessi käigus loobunud esialgsest eesmärgist kasutada riigieelarvelist toetust abortide täieliku välistamise eest seismisel Eesti ühiskonnas, siis pidas siseministeerium vajalikuks fikseerida lepingus punkt, et toetusega ei rahastata tegevusi, mille otsene või kaudne eesmärk on abortide keelustamine," ütles Lauri.

Toimetas Martin Vaher