Laupäev, 24. august 2019

Riigikogu kiitis kiirkorras heaks võimaluse maksta euroala riikide päästmise loosungi all hiiglaslikud summad maksumaksjate...

Eile otsustas Riigikogu, et Eesti liitub Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga (EFSF). Otsus võeti vastu kiirendatud korras õhtul mõni minut enne kümmet.Häältega 59-18 vastuvõetud otsuse poolt...

Reformierakond otsustas toetada homopartnerluse seadustamist

Postimees vahendab, et Reformierakonna juhatus otsustas toetada partnerlusseaduse vastuvõtmist.Erakond selgitab, et toetab partnerlusseaduse vastuvõtmist sooneutraalselt. Sellega püütakse anda mõista, nagu oleks sellist lahendust tarvis...

ASN: homoaktivist Sieberti rünnak prof Vooglaidi vastu kujutab endast eriarvamuste mahasurumise püüdlust

Avaliku Sõna Nõukogu langetas hiljuti seni meedia tähelepanuta jäänud otsuse, milles asus seisukohale, et korduvalt homoseksuaalse käitumisega seonduvais küsimustes austatud isikuid rünnanud Aino Sieberti...

Endine CIA ametnik: massimeedia sõjauudised on valdavalt eriteenistuse toodetud sõjapropaganda

Endine CIA ametnik väidab dokumentaalfilmis, et massimeedia sõjauudised on valdavalt eriteenistuse toodetud sõjapropaganda. Dokumentaalfilmi saab vaadata kolmes osas (1. osa, 2. osa, 3. osa).

Homoaktivistid üritavad saada Eesti Lastekaitse Liidu toetust samasoolistele paaridele lapsendamise õiguse andmisele

De Civitateni jõudnud andmetel on homoaktivistidest lobistid kohtunud Sotsiaaldemokraatide juhtfiguuride hulka kuuluva Eiki Nestoriga, saamaks nimetatud erakonna toetust partnerlusseaduse vastuvõtmisele Eestis.Seadusest räägitakse kui "kooseluseadusest"...

Esimesed vastused Michali pöördumisele seoses mitteabielulise kooselu õigusliku reguleerimisega

Täna pöördus justiitsminister Kristen Michal suuremate erakondade poole palvega väljendada seisukohta mitteabielulise kooselu õigusliku reguleerimisega. Teatavasti on küsimus tõusetunud samast soost isikute häälekal nõudmisel. Siin on...

Väliseestlasest ajakirjanik nõuab prof Vooglaiu artikli mahavõtmist või tema väljaviskamist Eesti Ajakirjanike Liidust

Mõne päeva eest kirjutas prof Ülo Vooglaid Õpetajate Lehe haridusteemalises listis aset leidva ja homoseksuaalsust puudutava mõttevahetuse käigus kirja, millega toetas oma sõpra, kes...

Eesti Kirikute Nõukogu: oleme vastu samasooliste kooselu juriidilisele seadustamisele

Delfi vahendab, et Eesti Kirikute Nõukogu on pöördunud justiitsminsiter Kristen Michali poole, väljendades seisukohta, et organisatsioon ja selle liikmeskirikud "ei toeta homoseksuaalsust ega vastava...

Populatsiooni kontrollimise tehnoloogia muutub üha peenemaks

Alltoodud aadressil on De Civitate lugejal võimalik tutvuda järjekordse "paljutõotava" futuristliku populatsioonikontrolli süsteemiga, mille tähendus on mõtlemisvõime (või pigem julguse) säilitanud isikule mõistetav,...

Rootsi luteri kirikus on valdavaks uskmatus; luterlus taandub üha enam humanismiks

Alles see oli, kui avalikult teise pastoriga lesbisuhtes elav Stockholmi luterlik piiskop Eva Brunne teatas, et inimestel, kes ei nõustu samast soost isikuid laulatama,...

Viimased artiklid