Mis seob Varro Vooglaidu ja Vladimir Jakuninit? Mitte midagi, aga see ei takistanud 2014. aastal EPL-i loomast ajakirjanduseetika põhimõtteid jämedalt rikkudes vastupidist kuvandit.

Täna avaldas portaal Delfi artikli pealkirjaga “The Independent: USA ja Vene kristlased on moodustanud Eesti homode vastu liidu”, milles levitatakse SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) suunal alusetuid ja avalikkust eksitavaid väiteid, nagu oleks nimetatud organisatsioon rahastatud Maailma Perede Kongressi ja Kremli poolt.

Artiklis on refereeritud tuntud briti homoaktivisti Stephen Fry sõnu järgmiselt:

“Maailma Perede Kongress (WCF), mis on USAst alguse saanud evangelistlik rühmitus ning on teinud juba piisavalt palju Uganda hävitamiseks, lõi mesti Kremliga ning paiskas Eestissse portsu raha, mis kulus riigikogu saadikutele kümnete tuhandete ähvardava sisuga ja vihaste spämmkirjade saatmiseks. Samuti trükiti selle raha eest igasse Eesti kodusse saadetud brošüürid, mille sisuks homoseksuaalsuse kõrvutamine pedofiiliaga ning mis pajatas sellest, kuidas homoseksuaalsus on dekadentlik Lääne eluvalik ning seab ohtu kogu maailma kodanikud.”

Seesugused väited on ilma igasuguse faktilise aluspõhjata ning otseselt avalikkust eksitavad. Tähelepanuväärselt on selliste väidete tegelikuks allikaks Eesti Päevaleht, mis avaldas juulikuus seeria artikleid, milles väitis alusetult, et SAPTK juhtorganite liikmed on lähedastes suhetes vene võimuringkondadesse kuuluvate isikutega.

Kahetsusväärselt levitab Delfi jätkuvalt SAPTK suhtes väärinfot, olgugi, et Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald on korduvalt informeeritud tõsiasjast, et SAPTK-l puuduvad nii Maailma Perede Kongressi kui ka vene oligarhidega igasugused suhted, rahastamisest rääkimata. Kõike seda on SAPTK põhjalikult selgitanud ka Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Rahvusringhäälingu vastu esitatud kaebuses, mis on hetkel Pressinõukogu menetluses.

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid ütles olukorda kommenteerides, et Delfi poolt teadlikult SAPTK suhtes laimava info levitamine näitab mitte ainult sihilikku pahatahtlikkust, vaid ka professionaalsete ja eetiliste standardite süstemaatilist rikkumist. “Arvan, et meil on põhjust tõsiseks mureks demokraatia pärast, kui Eesti ühiskond on jõudnud olukorda, kus meedia süstemaatiliselt ja alatult mustab kodanikeühendusi, mis seisavad avalikult vastu valitsusparteide ideoloogilistele ja poliitilistele ambitsioonidele.” Vooglaid lisas, et kahetsusväärselt on Eesti Päevalehe poolt levitatud ekslik ja eksitav info hakanud nüüd levima ka välismeedias, luues seeläbi SAPTK-st ekslikku kuvandit väga suurte rahvahulkade silmis ka väljaspool Eestit.

Kõnekas on asjaolu, et SAPTK suhtes valeinfot levitava artikli toomine eesti avalikkuse ette leiab aset päev pärast seda, kui Toompeal toimus suur meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks, kus erinevate vaatlejate hinnangul osales ühtekokku kolm kuni viis tuhat inimest.