Vaadates kaugusse. Foto: Flickr

Saksamaal hoitakse sisserännet puudutav informatsioon enamjaolt vaka all, kuid aeg-ajalt jõuab mõni lugu ka avalikkuse ette.

Näitena sellest on Voice of Europe avastanud juhtumi Saksamaa põhjaosas, kus 34 pagulast tõid sisse 130 pereliiget ehk ligi neli korda rohkem varjupaigataotlejate endi arvust.

Saksa seaduste kohaselt tuleb tulemisega seotud kulud katta asjaosalistel endil, kuid kohe pärast Saksamaale saabumist võtab riik – ehk kodanikud oma maksurahaga – kohustused üle.

Teisel puhul tuli Pinnebergi süürlane oma esimese naise ja nelja lapsega.

Hiljem tõi ta maale veel neli last ning on nüüd saanud loa kutsuda kohale ka oma teine naine.

Väidetavalt on see juba teine mitmenaisepidamise juhtum Pinnebergi süürlaste seas.

Süürias võib mees võtta endale kuni neli naist.