Foto: Bigstockphoto.com

Viimaste uuringute järgi on enam kui poolte sakslaste hoiakud varjupaiga taotlejate suhtes negatiivne. Olgugi, et sisserändajate hulk riiki on vähenenud.

Uuringu läbiviijad sõnasid, et parempoolsed hoiakud on Saksamaa peavoolus saanud tavapäraseks, vahendas Deutsche Welle. Küsitluse tulemused avaldas vasakpoolne Friedrich Eberti Fond Berliinis.

Samas nähtub, et LGBT inimeste ja kodutute aktsepteerimine on võrreldes varasemaga tõusuteel. Samuti suhtutakse tõrjuvalt seksismi.

Pooled sakslased tunnistasid, et juhinduvad seisukohtade kujundamisel rohkem isiklikest tunnetest kui ekspertide vaadetest.
Lisaks oli uuringus täheldada meediaskeptilisi hoiakuid – veerand sakslastest näeb meediat poliitikutega liialt mestis olevat.

Toimetas Lennart Käämer