Illustratsioon: Objektiiv.ee

Seekord on Objektiivi fookuses endise võrdõigusvoliniku Mari-Liis Sepperi mõistusevarjutuslikud väljaütlemised, nagu võtaks Eesti ühiskonnas maad “heterofašism”. Sooideoloogia hiiliv pealetung kujutab endast rünnakut inimloomuse ja terve mõistuse vastu, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Eelmisel nädalal avaldati riiklikult rahastatud kultuurilehes Sirp endise võrdõigusvoliniku artikkel pealkirjaga “Virdav ja vulav”, kus sooideoloogia järjepideva eestkõnelejana tuntud ja varem kõrge riigiametnikuna tegutsenud Mari-Liis Sepper esitab oma nägemuse, mille kohaselt eksisteerivat inimeste rass ja sugu üksnes ideoloogide ja nende järgijate peas ning inimese seksuaalne identiteet olevat hoolimata “üha jõulisemalt pealetungivast heterofašistlikust poliitsurutisest” igaühe vaba valiku küsimus.

Markus Järvi sõnul tundus alguses kõnealust artiklit lugedes, et ilmselt on tegu toreda aprillinaljaga, aga nähes artikli juures kuupäeva “31. märts 2017” muutus olukord sootuks tõsisemaks. Samas on artikli tagant võimalik tuvastada sügavam filosoofiline taust, mis ulatub oma ideelistes algetes keskaegsest nominalismist kuni postmodernismini välja.

“Igasugune eristus, igasugune tõediskursus kui selline ongi fašism,” selgitas Järvi Foucault’ poolt viljeletud ja vasakliberaalide seas laialt levinud mõttemalli, mida ta tähistas mõistega “igapäevafašism”, mille sisuks on võimusuhete hierarhia inimeste meeltes.

Järvi hinnangul tõstatavad Sepperi poolt väljendatud seisukohad küsimuse, mis on tegelik äärmuslus ja kes on tegelikult äärmuslased: “Äärmuslik ei ole mitte see valdav enamus inimesi, kes teavad ja ütlevad, et loomulikult jagunevad inimesed meesteks ja naisteks, vaid need ideoloogid, kelle sõnul on inimeste jaotamine soo alusel pelgalt ideoloogiline konstruktsioon. Seega on Mari-Liis Sepper see, kes kuulub reaalsete äärmuslaste hulka.”

Vooglaid toonitas, et selle ideoloogia näol, mida meie ühiskonnale peale surutakse, ongi reaalselt tegu hullumeelsusega, kuna see on sügavalt, fundamentaalselt ja taotluslikult reaalsusest irdunud.

“Hullumeelsus seisnebki paljuski selles, et inimese mõistus irdub reaalsusest ega suhestu enam reaalsusega adekvaatselt. See, mida meil siin üritatakse teha, ongi püüdlus kogu ühiskond hulluks ajada, surudes peale seda, et kogu ühiskond võtaks omaks sügavalt reaalsusest irdunud ideoloogia,” selgitas ta ja lisas, et sisuliselt seisame me silmitsi inimestega, kes tahaks riiklikke ressursse ära kasutades terve mõistuse ja selle kasutamise ketserluseks kuulutada ja ühiskonnast välja juurida.

Ühtlasi juhtisid Vooglaid ja Järvi saates tähelepanu sellele, et tegelikult paistavad fašistlikud kalduvused Mari-Liis Sepperi ja tema mõttekaaslaste käitumisest, sest just nemad tahaksid ühiskonnale ideoloogilist diktatuuri peale suruda, kasutades selleks ka riiklikku repressiivaparaati ja kujutades endast seega ühiskondliku vabaduse suhtes reaalset ohtu.

Lisaks eelnevale räägiti saates sellest, kuidas sooideoloogia agressiivne pealetung ohustab lapsi, kuna seda püütakse esialgu hiilivalt, aga ilmselt üha jultunumalt juurutada ka kasvatus- ja haridusasutustes.

Vaadake lisa videost!

* * *

Vt lisaks ka seda, kuidas Mari-Liis Sepper kasutas oma ametiaja lõpus rahandusministeeriumi auditi hinnangul korruptsioonivastast seadust rikkudes Norra valitsuselt saadud abiraha, et maksta sellega “strateegilise hagemise” eest oma venna Kalle-Kaspar Sepperi osalusega advokaadibüroole. Kuigi toona olid “strateegilise hagemise” objektiks väidetavalt muud küsimused, on Kalle-Kaspar Sepper praegusel ajal ka vähemalt ühe homopaari esindaja riigi vastu esitatud ja kooseluseadusega seonduvas strateegilise tähtsusega kohtuasjas, mida menetles Tallinna Halduskohus.

2014. aasta kevadel, kui SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks alustas suurt kampaaniat “Kaitskem üheskoos perekonda!”, keeldus toona võrdse kohtlemise volinikuna tegutsenud ja sageli homoliikumisele toetust väljendanud Sepper kutsest osaleda debatil Varro Vooglaiuga, põjendades seda väitega, et “volinik ei saa ametiisikuna tõlgendada pühakirja või astuda vaidlustesse usukoguduste või -ühenduste piibli eritõlgenduste üle”. Samuti väljendas ta keeldumist põhjendades arvamust, et SAPTK tegevus olevat “vastuolus Eesti kehtiva õiguse ja kaasaegse inimõiguste doktriiniga”.

Endine soovolinik: sugu ja rass on ideoloogide väljamõeldised