Foto: Arto7/Bigstockphoto.com

Soome parlament lükkas tulemusega 129 : 59 tagasi kollektiivse pöördumise eutanaasia seadustamiseks.

Eelnõu kohaselt oleks meditsiinitöötajatele antud õigus terminaalselt haige inimese palvel aktiivsete sammudega täita tema soov elu lõpetamiseks.

Hääletuse järgselt tegi parlament valitsusele ülesandeks moodustada töögrupp vaatamaks üle inimestele nende elu lõpus osutatava palliatiivse raviga seonduvad küsimused.

Eelnõu esitati parlamendile tuntud endiste rahvaesindajate eestvedamisel ning selleks koguti rohkem kui 50 tuhande kodaniku toetus. Väidetavalt pooldab soomlaste enamus eutanaasia seadustamist, olgugi et vanemaealiste inimeste seas on toetus märksa tagasihoidlikum kui noorte hulgas.

Aktiivne eutanaasia ehk isiku soovil tema surma esilekutsumisele suunatud tegevus on Euroopas seadustatud vaid Belgias, Hollandis ja Luksemburgis. Neist kahes esimeses on seadustatud ka imikute eutanaasia.

Passiivset eutanaasiat ehk isiku soovil tema surma ärahoidvatest meetmetest loobumist aktsepteerivad ka mitmed teised riigid, kaasa arvatud Saksamaa, Iirimaa, Šveits, Prantsusmaa ja Soome.

2017. aasta märtsis jõudis meedia kaudu avalikkuseni info, et eutanaasia seadustamiseks kavatsetakse samme astuda ka riigikogus, kus sotsid lubasid teema arutlusele võtta. Seni ei ole vastavasisulist eelnõud Eesti Vabariigi parlamendi menetlusse antud.

Eutanaasia seadustamise suhtes on korduvalt soosivat hoiakut väljendanud ka õiguskantsler Ülle Madise.

Juhtkiri: kas Eestis algab eutanaasia seadustamise kampaania?