Süüria välisministeeriumi allika kinnitusel põhinevad USA riigisekretäri John Kerry poolt “ümberlükkamatute tõenditena” massimeediasse paisatud materjalid (tõendamaks, et hiljuti aset leidnud keemiarelva rünnak sooritati Süüria valitsusvägede poolt) täpselt samadel valedel ja väljamõeldistel, mis avaldati esmakordselt juba enam kui nädala eest Süürias sõdivate terroristlike rühmituste endi poolt.

Allika väitel ei suutnud Süüria välisministeerium uskuda, et maailma ühe juhtiva suurriigi valitsus on valmis avaliku arvamusega manipuleerimiseks kasutama kõige banaalsemaid valesid.

Välisministeerium on nördinud, et Ameerika on tänapäeval jõudnud punktini, kus teisele riikidele kallaletungi õigustamiseks piisab interneti sotsiaalvõrgustike rägastikest välja kaevatud “tõenditest”. Antud asjaolu paljastub viimases meeleheites sooritatud ponnistusena, millega püütakse sundida maailma üldsust kiitma heaks järjekordset USA kallaletungi.

Sama allika väitel pärinevad John Kerry poolt esitatud arvandmed rünnaku ohvritest Süürias võitlevate terroristlike gruppeeringute ning võõrsil paikneva “oppositsiooni” käest. Nimetatud rühmituste ülesanne on luua ettekäändeid USA poolt kavandatud sõjalisele rünnakule. Kerry poolt esitatud valed on koopia varem kasutatud väljamõeldistest, mis kõlasid enne USA kalleletungi Iraagile toonase välisministri Colin Powelli suust.

Allikas selgitab, et Kerry süüdistused Süüria valitsuse suunal ei saa olla tõesed järgmistel põhjustel:

1. Süüria valitsus on palunud Ameerika Ühendriikidel esitada avalikkuse ees kasvõi üks tõene ja loogikaga kooskõlas olev tõendusmaterjal, mis tõestaks, et väidetav keemiarünnak sooritati Süüria valitsusvägede poolt Süüria valitsuse käsul. Süüria valitsus juhib tähelepanu faktile, et Kerry poolt “tõendusmaterjalina” välja käidud info koosneb internetist pärinevatel fabritseeritud fotodel. Täiendava tõendusmaterjalina välja käidud viide Süüria ohvitseri poolt sooritatud kõnest on liiga absurdne, et olla tõsiseltvõetav, kuna väidetav telefonitsi antud käsklus leidis aset pärast väidetavat rünnakut.

2. Süüria valitsus ei ole mitte kordagi ühelgi viisil takistanud ega piiranud Süüriasse delegeeritud rahvusvahelise uurimismeeskonna tööd. Antud väide on kokkusobitamatu alles 30’ndal augustil aset leidnud telefonivestlusega Süüria välisministeeriumi ja ÜRO peasekretäri vahel, kus viimane avaldas tänu Süüra valitsusele, kes on võimaldanud ÜRO uurimiskomisjonil tegutseda täpselt nii nagu oli ette kirjutatud ÜRO ja Süüria vahel sõlmitud kokkuleppes.

3. ÜRO on korduvalt kinnitanud, et mistahes mürgiste keemiarelvade kasutamise jäljed ei kustu ajaga. See on ka põhjuseks, miks ÜRO oli võimeline saatma Süüria valitsuse palvel riiki keemiarelva eksperitide delegatsiooni, uurimaks Khan al-Assali intsidenti viis kuud pärast seda, kui uurimisobjektiks olev sündmus oli aset leidnud. Võttes arvesse vastavaid asjaolusid, on absurdne väita, et Süüria valitsus piiras ÜRO uurimiskomitee juurdepääsu (väidetava) keemiarünnaku toimumiskohta, kuna vastav intsident leidis aset vähem kui 48 tunni vältel pärast ÜRO erisaadiku Angela Kane’I saabumist Damaskusesse.

4. Kerry väited, nagu oleksid Süüria relvajõud teadnud keemiarelvade kasutamisest kolm päeva enne kõne all olevat intsidenti, on ebatõesed, kuna Süüria palus uurimikomiteed korraldada inspektsioon al-Baharia piirkonda, kus Süüria armee sõdurid olid saanud kannatada mürgigaasi rünnakus. ÜRO uurimismeeskonna liikmed küsitlesid haavatud sõdureid haiglas

5. Vastusena Kerry väidetele, et Ameerika Ühendriikide eesmärgiks on välistada keemiarelvade kasutamine, juhib Süüria tähelepanu asjaolule, et Süüria oli esimene riik, mis pakkus ÜRO julgeolekunõukogule välja eelnõu teha kogu Lähis-Ida piirkond vabaks kõikidest massihävitsrelvadest. Ühtlasi tuletab Süüria meelde, et riik, mis välistas resolutsiooni vastuvõtmise julgeolekunõukogus, oli USA ise

6. Mis puudutab Kerry poolt poetatud vihjeid, mille eesmärgiks oli ÜRO Julgeolekunõukogu ignoreerimine ettekäändel, et ÜRO uurimismeeskonna pädevus piirdub vaid ülesandega välja selgitada, kas keemiarelva kasutati või mitte, ega ei hõlma endas pädevust otsustada kes relvi kasutas, siis on oluline mõista, et uurmisrühma volitused piirati ÜRO julgeolekunõukogus vastavatesse kitsastesse piiridesse USA enda survel. Tegemist on asjaoluga, millest Kerry USA välisministrina on kahtlemata teadlik.

Süüria välisministeeriumi kinnitusel on ministeerium võtnud arvesse Kerry poolt väljendatud muret süüria rahva käekäigu pärast.

Samas märgib ministeerium, et “süüria rahva kaitsmine” on nüüdseks kõikidele läbinähtav ettekääne USA poolseks rünnakuks selle sama rahva vastu, keda rünnakuga väidetavalt “kaitsta” soovitakse.

Tegemist on kallaletungiga, mis nõuab elu võtmist sadadelt süütutelt inimestelt – inimestelt, kelle veri jääb mitte üksnes Ameerika Ühendriikide, vaid kõikide südametunnistusele, kes toetavad rünnakut Süüria vastu moraalselt, poliitiliselt või tegudes.

Välisministeeriumi allika sõnul ei teeni väljaspool rahvusvahelise õiguse norme kavandatav rünnak mitte rahva, vaid üksnes USA poliitilisi huve, õõnestades sedasi arusaamist rahvusvahelisest korrast ning usku ÜRO põhikirja kehtivusse.

Allikas: SANA

Vt seonduval teemal:

  • "Prantsusmaa endine välisminister: plaan Süüriat rünnata valmis juba aastate eest", Telegram, 29.08.2013
  • "Putin: jutt keemiarelva kasutamisest Süüria valitsuse poolt on täielik jama", Postimees, 31.08.2013