Clevelandi Haigla Foto: clevelandclinic.org

Ameerika Ühendriikide Ohio osariigi suurlinna Clevelandi haigla töötajate hulgas läbi viidud uuring näitab, et iga järgneva väidetavalt Covid-19 vastu aitava süstiga suurenes ka haigestumise oht.

Cleveland Clinic on maailma haiglate edetabelis teisel kohal. Haigla korraldas 2022. aasta lõpus oma 51 011 töötaja seas uuringu, milles vaadeldi väidetavalt Covid-19 vastu aitavate "vaktsiinide" tõhusust. 

Uuringu tulemused annavad Covid-19 süstidele sisuliselt hävitava hinnangu. Kuigi kinnitatakse, et viimaste bivalentsete võimendavate süstide tõhusus on ligikaudu 30 protsenti, kirjutatakse ka järgmist:

"Võttes arvesse, et nii loomulik kui vaktsiinide poolt esile kutsutud immuunsus kaitsevad Covid-19 vastu ja mõlemad immuunsuse vormid kuhtuvad aja jooksul, on üks võimalus hinnata vaktsiinide tõhusust kohandades seda ajaga, mis on kulunud peale viimast kokkupuudet SARS-CoV-2 läbi nakatumise või vaktsineerimise. Inimeste seas, kes on varasemalt puutunud kokku SARS-CoV-2 kas siis nakatumise või vaktsineerimise kaudu, on bivalentse vaktsineerimise riskimäärad inimeste jaoks, peale kohandamist ajaga, mis on kulunud viimasest kokkupuutest SARS-CoV-2, toodud välja tabelis 3. Andmete analüüs näitab, et lisaks 21-protsendilisele bivalentse vaktsiini tõhususele jälitas inimesi, kes olid SARS-CoV-2 puutunud kokku viimase 6–9 kuu jooksul, kahekordne Covid-19sse haigestumise risk ja inimesi, kes olid SARS-CoV-2 puutunud kokku 9–12 kuud tagasi, 3,5-kordne risk haigestuda Covid-19sse – kui võrrelda neid inimestega, kes olid SARS-CoV-2 puutunud kokku viimase 90 päeva jooksul."

Tabel 3

Eespool osutatud teavet kokku võttes, inimesi, kes olid lasknud omale teha neli või enam väidetavalt Covid-19 nakatumise eest kaitsvat süsti, ähvardas haigestumine 3,5 korda enam kui vaktsineerimata inimesi.

Kujund 2 uuringust näitab, et kõige väiksem risk nakatuda Covid-19 on süstimata inimestel ja kõige suurem kolm ning enam süsti teinud inimestel.

Uuringu eesmärgiks oli näidata, et võimendusdoosid on tõhusad ja aitavad vältida nakatumist.

Toimetas Karol Kallas