Paavst Johannes Paulus II aastal 1999. Foto: Gabriel Bouys, AFP/Scanpix

Väljavõtted püha paavst Johannes Paulus II jutlusest, mis on peetud Roomas 29. oktoobril 2000. aastal, meenutavad tõsiasja, mis on sportlastele endastmõistetav, et ilma jõupingutuste ja ohvriteta ei saavutata tähtsaid tulemusi ja tõelist rahuldust.

“Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!” (1Kr 9:24)

Korintoses, kuhu Paulus Evangeeliumi sõnumi viis, oli väga tähtis staadion, kus peeti Isthmose mänge. Seega oli tema jaoks asjakohane viidata spordivõistlustele, et innustada selle linna elanikke andma elu “võidujooksus” endast parim. Paulus ütleb, et staadionijooksul jooksevad kõik, ehkki vaid üks saab olla võitja.

Selle metafooriga tervislikust sportlikust võistlusest rõhutab Paulus elu väärtust, võrreldes seda võistlusega mitte lihtsalt maise ja mööduva, vaid igavese eesmärgi nimel. Võistlusega, mida ei võida ainult üks, vaid võivad võita kõik osalejad.

“Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega” (Ps 126:5). See psalm meenutab meile, et elus läbilöömiseks on vaja püsivat jõupingutust. Kõik, kes tegelevad spordiga, teavad seda hästi: tähelepanuväärseid tulemusi võib saavutava ainult pingelise treenimise tulemusena. Seega nõustub sportlane psalmistiga, kui viimane ütleb, et külvates tehtud pingutus leiab tasu lõikuse rõõmus: “Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke” (Ps 126:6).

Ühtlasi on see elu loogika: ilma ohvriteta ei saavutata ei tähtsaid tulemusi ega tõelist rahuldust.

Hiljuti Sydneys toimunud olümpiamängudel imetlesime suurte sportlaste võite, mille saavutamiseks need sportlased on aastaid päevast päeva ennast ohverdanud. See on spordi, eriti olümpiaspordi loogika. Ühtlasi on see elu loogika: ilma ohvriteta ei saavutata ei tähtsaid tulemusi ega tõelist rahuldust.

Sedagi on apostel Paulus meile meenutanud: “Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada, närtsimatut” (1Kr 9:25). Iga kristlane on kutsutud saama tugevaks sportlaseks Kristuses, see tähendab ustavaks ja vapraks Tema Evangeeliumi tunnistajaks. Et seda saavutada, peame püsima palves, harjutama vooruslikkust ja järgima jumalikku Meistrit.

Nimelt Tema on tõeline Jumala sportlane: Kristus on “vägevam” mees (Mk 1:7), kes on meie eest vastu seisnud “vastasele”, Saatanale, võites teda Püha Vaimu väe läbi ning õnnistades seega sisse Jumala kuningriigi. Tema õpetab, et auhiilgusse pääsemiseks peame taluma kannatusi (Lk 24: 26,46); Tema on käinud meie ees sellel teel, et võiksime käia Tema jälgedes.

Tõlkinud Maria Vooglaid