Foto: JegasRa/Bigstockphoto.com

Donald Trump teatas oma esimeses pikemas teleintervjuus pärast USA presidendiks valituks osutumist, et nn homoabielu seadustamine kogu USA-s teda ei häiri.

(Algselt 14. novembril avaldatud uudist on oluliselt täiendatud.)

Saates “60 minutit” küsimustele vastates kinnitas Trump, et ta ei näe vajadust vaadata ümber eelmisel aastal USA ülekohtu poolt langetatud otsust, millega sisuliselt seadustati nn homoabielu kõigis osariikides, vahendab Politico.

Hoidudes isiklike seisukohtade väljendamisest antud küsimuses, ütles ta saatejuhile, et tegu on tähtsusetu küsimusega ning et “see on otsustatud”.

“Need asjad on jõudnud ülemkohtusse. Need asjad on otsustatud. Ja mind see ei häiri,” oli Trumpi napp kommentaar.

Sellise avaldusega rääkis Trump vastu oma kampaania käigus tehtud ja ennekõike kristlastele suunatud avaldustele, millega ta väljendas toetust abielu radikaalse ümberdefineerimiseni viinud ülemkohtu otsuse Obergefell vs Hodges äramuutmisele.

Veel veebruaris nimetas Trump Obergefelli “šokeerivaks otsuseks” ning kinnitas Christian Broadcasting Network‘i reporterile, et protestandid ei pea muretsema tema toetuse pärast traditsioonilisele abielule.

Trump ütles toona:

“Ma usun, et nad [protestandid] võivad mind usaldada. Traditsioonilise abielu osas võivad nad mind usaldada… Ma toetasin vägagi seda, et kohus langetaks otsuse, mille kohaselt saavad osariigid ise seda asja määratleda. Ja ülemkohtu otsus oli šokeeriv nii teile kui ka minule ja paljudele teistele inimestele. Kuid ma toetasin väga osariikide õigust otsustada neid asju ise.”

Veelgi enam, Trumpi kommentaarid on vastuolus Vabariiklaste partei platvormiga, kus on sätestatud:

“Me ei aktsepteeri ülemkohtu otsust defineerida abielu ümber ja me seisame selle äramuutmise eest, kas läbi otsuse kohtuliku ümbervaatamise või põhiseaduse paranduse, mis tagastaks osariikidele õiguse otsustada ise, kuidas abielu määratleda.”

Enne ülemkohtu 2015. aasta otsust asjas Obergefell vs Hodges olid 31 osariiki võtnud vastu seaduse, mille kohaselt on abielu üksnes mehe ja naise vaheline liit ning mis keelasid otseselt nn homoabielu õigusliku tunnustamise. Ülemkohus otsustas nimetatud kohtuasjas, et sellised seadused on õigustühised ning et osariikidel ei ole õigust niisuguseid seadusi kehtestada.

Paljude poliitikavaatlejate kinnitusel on Donald Trump moraalsete veendumuste poolest liberaal, mitte konservatiiv. Ka Trumpi isiklik elu viitab sellele – muu hulgas on Trump juba kolmandas abielus.

Religioosse kuuluvuse poolest on Trump presbüterlane. 2014. aastal hääletas USA presbüterlik kirik aga abielu määratluse muutmise kasuks, võimaldades seeläbi oma pastoritel laulatada ametlikult ka samast soost paare kõikjal, kus nn homoabielu on seadustatud.