Juhan Kivirähk. Foto: YouTube'i kuvatõmmis

Sotsioloog Juhan Kivirähk nimetab oma hiljutises arvamusartiklis abielureferendumit häbiväärseks algatuseks ja kulukaks ettevõtmiseks, mis lõhestab Eesti ühiskonda. Seetõttu loodab ta, et see tõrjutakse riigikogus kõiki seaduslikke vahendeid kasutades tagasi.

Kivirähu sõnul korraldatakse rahvahääletusi enamasti siis, kui ühiskonnas on vaja midagi muuta, mitte siis, kui on soov kehtivat olukorda säilitada. Kuna perekonnaseadus niikuinii sätestab abielu  juba liiduna naise ja mehe vahel, siis oleks tema hinnangul märksa otstarbekam küsida, kas praegust seadust oleks vaja muuta. Selleks võiks tema arvates kasutada kasvõi roheliste algatatud ja hulgaliselt toetusallkirju kogunud rahvaalgatuse sõnastust: “Kas abielu tuleks perekonnaseaduses sätestada kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost?”. Kivirähk pakub välja, et eitav vastus sellele küsimusele aitaks koalitsioonil põlistada perekonnaseaduse praeguse redaktsiooni, jaatav vastus avaks perekonnaseaduse aga muutusteks.

Kivirähk on enda sõnul rahvahääletuste mõttest seni ikka nii aru saanud, et neid on vaja korraldada sellistes küsimustes, mille kohta on ühiskonnas erinevad arvamused, kuid mille otsustamist edasi lükata ei saa. “Ühiskonnana edasi liikumiseks on sel juhul vaja referendumiga välja selgitada, millist seisukohta pooldab kodanike enamus,” kirjutab ta ning toob näitena referendumi Euroopa Liiduga liitumise küsimuses. Abielu mõiste defineerimine tema sõnul aga edasilükkamatute vajaduste hulka ei kuulu, ning tema arvates on ühiskonnaelus praegu märksa pakilisemaid küsimusi.

Kivirähk: abielureferendum lõhestab ühiskonda

Kui valitsuserakonnad a priori deklareerivad, et rahvahääletuse küsimusele on olemas õige ja vale vastus ning panevad “ei” ütlejatele külge häbimärgi “lammutajad”, siis pole Kivirähu sõnul tegemist mitte riiklikult olulisele küsimusele vastuse leidmisega, vaid ühiskonna teadliku lõhestamisega.

Ekrelaste üllas soov, et rahvas saaks öelda välja, kuidas ta tahab elada, on Kivirähu hinnangul  aga võlts: “Keegi ei keela mehel ja naisel täna soovi korral abiellu astuda ja perekonnaelu elada. Küll aga tahab võimuliit rahva abiga öelda, kuidas inimesed nende arvates peaksid elama, milline on nende seisukohalt “õige” elamisviis.” Kivirähu sõnul on selline ülesandepüstitus läbinisti ebademokraatlik ning kannab totalitaarsuse pitserit.

Seetõttu hoiab ta pöialt riigikogu opositsioonile ning Isamaa Parempoolsete ühendusele, et see tema sõnul häbiväärne algatus juba eos riigikogus nende poolt kõiki seaduslikke vahendeid kasutades tagasi tõrjutakse.

Toimetas Martin Vaher