Euroopa Ülemkogu eesistuja, poolakas Donald Tusk. Foto: Dany Sahne, Wikipedia

Oma pöördumises kolleegide poole homse Bratislava tippkohtumise künnisel – "eriliselt ajaloolisel hetkel" Euroopa Liidu ajaloos – hoiatas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, et kui rahvaste seas süveneb kahtlus poliitilise eliidi tahtes tagada nende turvalisus, hakatakse otsima alternatiive ja leitaksegi need.  

Tusk toonitab, et "Briti referendumi negatiivse tulemuse pidamine pelgalt Briti asjaks oleks saatuslik viga." Saatuslik viga oleks samuti arvata, et "Briti euroskeptitsism on poliitilise hälbe sümptom või pelgalt populistide küüniline mäng kasutamaks ära sotsiaalset frustratsiooni."

Eesistuja saab aru, et "Brexiti tulemus (ehk Briti rahva otsus Euroopa Liidust lahkuda – toim) kujutab endast meeleheitlikku katset leida vastus küsimustele, mida miljonid eurooplased endale igapäevaselt esitavad – küsimustele poliitika kui sellise olemuse kohta."

"Need on küsimused … nende huvide, kultuuripärandi ja eluviisi kaitstuse kohta," täiendab Tusk ja jätkab:

"Euroopa rahvad tahavad teada, kas poliitilised eliidid on võimelised taastama kontrolli sündmuste ja protsesside üle, millega nad (st rahvad – toim) toime ei tule, mis neid desorienteerivad ja mis neis mõnikord õudust äratavad.

Täna arvavad paljud inimesed, mitte üksnes Ühendkuningriigis, et Euroopa Liit on takistuseks teel stabiilsuse ja julgeoleku suunas.

Üsna arusaadavalt ootavad inimesed oma juhtidelt, et nood kaitseksid nende eluruumi ning tagaksid nende julgeoleku. Kui tõekspidamine, et me oleme selle vastutuse hüljanud, peaks veelgi süvenema, hakkavad nad otsima alternatiive. Ja nad leiavad need."

Tuski pöördumist kolleegide poole võib tervikuna lugeda siit.