Õiguskantsler Ülle Madise. Foto: õiguskantsleri kantselei

Õiguskantsler Ülle Madise ütles Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi avapaneelil, et juriidiliselt ei ole Eestil kohustust samasooliste abielu lubada, see on võimalus. Madise hinnangul ei saa öelda, et antud juhul hääletatakse põhiõiguse või garanteeritud inimõiguse üle.

Endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese väitele, et põhiõiguste üle ei tuleks korraldada rahvahääletusi, vastas Ülle Madise, et nende õiguste üle, mis on põhiseaduses põhiõigustena kirjas, ei saagi muul viisil rahvahääletust korraldada kui põhiseadust ennast muutes.

„Aga ma saan täiesti aru, millele viitad, ja siin tuleb minu arvates eristada n-ö headuse kategooriat – seda, mis on eetiline –, ja siis seda, mis on juriidiliselt lubatav,“ ütles Madise.

„Kuna juriidiliselt ei ole Eestil kohustust samasooliste abielu lubada, see ei tule ei Euroopa Liidu õigusest praegu ega tule ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ega Inimõiguste Kohtu praktikast, nii et sellist kohustust ei ole. See on võimalus,“ rõhutas õiguskantsler.

„Ja ka Inimõiguste Kohus on ühtelugu rõhutanud, et riigid otsustavad siin ise, ja enamik on otsustanud abieluvõrdsuse kasuks. Et siis juriidilises mõttes ei saa öelda, et antud juhul hääletatakse põhiõigust või isegi garanteeritud inimõigust,“ jätkas Madise.

„Aga eetilises võtmes loomulikult tasub igaühel minu arvates endale ette kujutada, et kui hea tunne tal on, kui teda isiklikult puudutavates küsimustes korraldatakse referendum,“ lisas ta.

Toimetas Veiko Vihuri