Emeriitprofessor Ülo Vooglaid tutvustab Objektiivi stuudios oma raamatut "Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale", mis võtab kokku teeneka mõtleja käsitluse inimesest ja ühiskonnast. Ülo Vooglaidi usutleb Markus Järvi. 

Ülo Vooglaidi raamatus ja ka käesolevas intervjuus kohtame Objektiivi lugejale juba tuttavaks saanud sangarlikku leppimatust rumaluse ja harimatusega. Ülo Vooglaid seab eesmärgiks süsteemse ja inimesekeskse elukäsitluse, millele tuginedes võib hakata üleüldse hinnanguid andma, kes on võimeline kodanikuna ühiskonnas tegutsema ja kes mitte.

"Küsimus kodanikuks olemisest tundub esialgu olevat lihtne, justnagu kõik oleks kodanikud. Ent kodanikuks saab end ikkagi nimetada vaid see, kes saab aru, mis siin toimub ja kellel ei ole sugugi ükskõik, mis siin toimub," räägib Ülo Vooglaid kodaniku ideaalist.

"Kodanik peab olema suuteline orienteeruma ja hinnanguid andma, mis on hästi ja mis on kehvasti ning toetama, hoidma, kaitsma ka kindlustama seda, mis on hästi ja mida tuleb püsivalt täiustada," tõdeb teenekas sotsiloog ja ühiskondlik mõtleja.

Saates arutleme, millistel eeldustel võib elanikust saada kodanik ning kuidas peab kodanik oma formaalsete õiguste kasutamise ehitama moraalsete õiguste vundamendile.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!