ÜRO lipu kujutis. Pilt: Bigstockphoto

ÜRO on planeerinud suurejoonelise projekti, mille järel võivad Euroopast jääda alles vaid kohanimed, kui sedagi. Ettevõtmine on grandioosne, ent kellegi jaoks on tegemist mängulise võimalusega manipuleerida inimeste meeltega, üles osta valitsusi ja riike ning panna neid tantsima oma tahte järgi, kirjutab Roland Tõnisson. 

Teame, et kõik suur saab alguse väikesest ja kui suurest mosaiikpildist on puudu üks osa, siis rikub see terviku – täiuslikkusest on siis asi kaugel. Üksikasjad saavad seega vahel määravaks. Teisalt taas hakkame hindama pisiasju selle järgi, kuidas nad sobituvad üldisesse pilti.

Kui Indrek Tarand võib omastada demagoogiliste selgitustega teistele kuuluvat raha, siis tähendab see, et kõik on lubatud „omadele jopedele," kelle taga seisavad mõjuvõimsad tädid-onud, või kes kuulub mõnesse õigesse klubisse.

Kui Somaali päritolu Soome parlamendiliige, sotsiaaldemokraat Abdirahmin „Husu" Husein Mohamedin kutsub üles võitlema rassismiga, solvates kodanikke ja asukohariiki, siis ei alusta politsei uurimist, sest selleks ei ole põhjust.

„Soome on rassistlik maa. See on vaja kõvasti välja öelda, ning mitte otsida põhjusi, mis on selleni viinud. Vaid sellisel moel jõutakse probleemi lahenduseni. Esiteks tunnistatakse vead, siis ehk leitakse ka moodused asjade muutmiseks," ütles „Husu" käesoleva aasta juulis.

Päev hiljem pidas ta vajalikuks teemat jätkata:

„Kas eilne „tviit" oli sulle liig? Siin veel konkreetsem. Kõik „persut" (perussuomalaiset ehk põlissoomlased) ja nende pooldajad/hääletajad on rassistid. Yes I said it. Tahad tõestusi? Vaata nende ajalugu ja kuidas on teid valitud Soome suuruselt teiseks parteiks?"

Lugejale olgu selgituseks, et tänase seisuga on Põlissoomlased Soome populaarseim erakond (19,6%), ilmselt tänu sellistele somaalide-sotside avaldustele ja tegevusele.

Asjaolu, et „Husu" mõttekäik on üsna segane ja ilmselt emotsioonide tõttu kannatada saanud, on vaid probleemi veepealne osa. Helsinki politsei põhjendab otsust uurimist mitte algatada sellega, et „erakond või erakonna poolt hääletajad ei moodusta rühma, mis kuuluks vihaõhutamise objektina kaitse alla."

Sellest tuleb välja lugeda, et soomlased on võrreldes somaalidega ja sotsidega teise-, kui mitte kolmanda järgu tegelased. Probleemi olemus seisneb selles, et Soome riik ei mõtle enam iseseisvalt, vaid tegutseb kui koloniaalripats, mis saab käsklusi mujalt. Ei maksa imestada, sest Soome valitsus täidab kuulekalt Euroopa Komisjoni juhtnööre. See on aga jäämäe, ehk probleemi, pinnapealne osa.

New Yorki on ilmunud politseiautode eraldusmärkidega sarnaselt markeeritud autod. Kohaliku Politseidepartemanguga ei ole sellel midagi ühist, sest need sõidukid kuuluvad islamikogukonnale. Muslim Community Patrol (Moslemite kogukondlik patrull) ehk šariaadikohus (šariaat on Koraanil ja sunnal – taval – põhinev islami usu-, õigus- ja moraalinormide kogu) on hankinud endale mobiilsed jõud. Sisuliselt tähendab see, et New York linnana on alistunud immigrantide nahaalsuse ees. Seegi on aga jäämäe, ehk probleemi, pinnapealne osa.

Iraan hukkas kaheksa inimest selle eest, et nad loobusid islamist ja neist said kristlased. Maailma „kvaliteetajakirjandus" vaikib sellest, et Iraani luureministeeriumi ametnikud tegid Bushehri linnas käesoleva aasta 1. juulil kristlaste kodudesse haarangu.

Islami, rahuusundi ja „lihtsalt ühe tee Jumala juurde" olemus on tänagi selline, et Iraani šariaadiseaduste kohaselt karistatakse islami hüljanud isikuid surmaga. Kristlastele ei võimaldata avalikku usuelu ja on keelatud jagada oma usukogemust mittekristlastele.

Kui enne 1979. aasta islamistlikku revolutsiooni elas Iraanis umbes 200 000 assüürlast-idakristlast, siis aastaks 2015 oli neid alles vaid 32 000. Kümneid tuhandeid kristlasi on mõrvatud. Iraan represseerib kristlikku vähemust julmalt, ent ÜRO ja „kvaliteetmeedia" vaikivad, nagu ei oleks lahti miskit.

Iraani islamistlik poliitiline režiim ei ole neljakümne aastaga muutunud. Miks ta peakski, sest kogu islamimaailm ei ole muutunud alates sellest ajast kui „prohvet" Muhamed vallutas Mediina, siis Jeruusalemma, vägistades sealse juudikogukonna juhi naise avalikult kõigi silme all. Moslemil on õigus sülitada uskmatu koera peale, tal on õigus uskmatute koerte varale ja naistele.

Selgituse soomlase „Husu" käitumisele ja New Yorgi šariaadipolitsei edasiarendamisele leiame intervjuust, mille andis vangistatud ISIS'e terrorist Abu Obaida Al-Turki, kes kinnitas usutluses telekanalile, et peade mahavõtmine ja kõride läbilõikamine põhinevad moslemite „pühadel kirjutistel". Ta ütleb, et ISIS ja islam ei hooli sellistest läänes tuntud mõistetest, nagu opositsioon, demokraatia, pluralism ning ISIS viib täide šariaadiseadusest lähtuvat poliitikat. Kui keegi satub nende kätte vangi, otsustab imaam, kas vang saadetakse teiste juurde kinnipidamiskohta või tapetakse kohe.

„Vahel on organisatsiooni sees vastandumist toimuvaga, ent sellele järgnes organisatsioonisiseste arreteerimiste laine. Sellised juhid nagu Abu Bakr Al-Baghdadi ja tema järglased kontrollivad koos oma lähedaste nõunikega kogu olukorda. Keegi ei tohtinud kommenteerida, näiteks, aastal 2015 kinni võetud Jordaania lenduri Muath Al-Kasasbehi elusalt põletamist. Otsuse elusalt põletamise kohta võtsid vastu Al-Baghdadi ja nõunikud. Kõik sarnased otsused järgivad pühades kirjutistes, hadith'ides (pärimus Muhamedi ütlustest ja tegudest, mis moodustavad sunna) kirjapandut: „Ükskõik kes juutidest, kristlastest või valeusulistest moslemitest on Islami ja šariaadi järgselt valeusuline.""

Nüüd oleme liikunud juba jäämäe tipust selle veealuse osa poole. Siinkohal peab tsiteerima selgituseks ühte varemalt „Objektiivis" avaldatud artiklit, kuna eespool nimetatud juhtumid „Husu," „meedia ja ÜRO vaikimine," ning „NY šariaadipolitsei" on otseselt laiema plaani osad ja selle poolt põhjustatud. Loomulikult võime siia kõrvale asetada kogu islamiinvasiooniga seonduva probleemistiku.

Toon siis ära mõned lõigud artiklist, mida hea lugeja võib täies ulatuses lugeda meie portaalist.

Viimase kolme aasta jooksul on peamiselt Aafrikast ja Lähis-Idast tulvanud Euroopasse miljoneid immigrante. Maailma juhid selgitavad seda sõdade tekitatud "pagulaskriisiga". Ometigi näitab ÜRO poolt juba aastal 2000 koostatud ja meediaväljaande WND poolt taas esile toodud dokument („Korvav immigratsioon") et ÜRO on tegelikult tegelenud "korvava immigratsiooniga" piirideta ühiskonda propageerivate kodanikuühenduste ja "edumeelsete" poliitikute toel.

[…]

Dokument "Korvav immigratsioon: Kas see on lahendus elanikkonna vähenemisele ja vananemisele?" (Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Aging Populations?) näeb probleemi lahendusena massilist immigratsiooni.

[…]

Raportis tõdetakse: "Uuringu algse variandi avaldamise järel korraldas ÜRO Rahvastikufond (UNPD) 16.–18.10.2000 ÜRO peakorteris New Yorgis asjatundjate koosoleku "Meetmetest rahvastiku vananemise ja vähenemise vastu."" Korvav immigratsioon oli toona üks võimalustest, mida vaeti.

[…]

ÜRO protokollide kohaselt osalesid kõnealusel koosolekul, kus esitati mitmeid ettepanekuid "korvava immigratsiooni" edendamiseks, grupp ametlikke organisatsioone, kodanikuühendused ja eraisikud – massiimmigratsiooni värskelt "vältimatuks" kuulutanud ÜRO Rahvastikufond, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, USA Rahvastikuregister, "perekonnaplaneerijad" ja rasestumisvastaste vahendite levitamisele pühendunud rühmad.

[…]

Kogenud poliitiline kommentaator, Valge Maja endine nõunik Patrick Buchanan: „ÜRO hakkas toetama Euroopa ja Ameerika põliselanikkonna asendamist korvava immigratsiooniga arengumaade elanike näol, mis ei ole üllatav, arvestades selle läänevastast ideoloogiat."

[…]

Esindajatekoja endine liige, vabariiklane Michele Bachmann hoiatas muu hulgas, et eriti immigratsioon islamimaadest on ohuks lääne tsivilisatsioonile.

[…]

"Me ei saa rääkida immigratsioonist, vaid Brüsselist suunatud, finantseeritud ja organiseeritud invasioonist," tõdes Itaalia Põhjaliiga juht Matteo Salvini maikuus.

Lisaks Euroopa Liidule on Euroopasse suunduva sissetungi oluline toetaja ÜRO. Selle 2016. aasta üldkoosolekul vastuvõetud New Yorgi deklaratsioonis põgenike ja ümberasujate õigustest näitab ÜRO neile jätkuvat tuge.

ÜRO nägemus immigratsioonilainest esitatakse täpsemalt selle allorganisatsiooni Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni poolt kokkupandud videos. Selles deklareeritakse: „Immigratsioon on VÄLTIMATU. Immigratsioon on VAJALIK. Immigratsioon on SOOVITUD."

Paljud usuvad, et ÜRO ja tema partnerite tegevus viib selleni, mida Prantsuse kirjanik Renaud Camus nimetab "suureks rahvastikuvahetuseks" (Grand Replacement), mille käigus vaid kohanimed püsivad endistena, ent mõne inimpõlve jooksul vahetuvad inimesed koos nende väärtustega.

Strasbourgi katoliiklik peapiiskop Luc Ravel tõdes hiljuti prantsusekeelses väljaandes Valeurs Actuelle, et Prantsusmaal on selline rahvastiku väljavahetamise protsess käimas, viidates moslemitest immigrantide sissevoolamisele ja põlisprantslaste madalale sündivusele: "Moslemid teavad väga hästi oma kõrge sündivuse väärtust, nii et nüüd nimetavad nad seda … suureks rahvastikuvahetuseks. Nad räägivad sellest väga kindlameelselt ja positiivse alatooniga, öeldes: "Ühel päeval kuulub see kõik meile.""

Ravel'i ja teiste parempoolsete kriitikute seisukoht erineb täiesti vasakpoolsest meediast ja poliitikast, millel on soodumus halvustada laste saamist ja edendada aborditööstust. Samal ajal peavad nad oluliseks immigratsiooni sündimuse tõstmiseks.

Selline on siis juhtum „ÜRO ja rahvastikuvahetus". Et plaani ellu viia, on vaja murda inimeste tahe ja usk iseendasse, tallata maha kuuluvustunne oma kogukonda ja likvideerida väljakujunenud traditsioonid.

Elame suurte muutuste ajal. Võime tunda end pisikeste ja jõuetutena, ent ärme unusta – pisiosad võivad vahel muutuda määravaks, sest ka punane penn võib õigesse kohta asetatuna peatada kogu võimsana paistva masinavärgi. Siin tuleb meil meeles pidada korduvalt kogetud tõde: pimedus võidab palju lahingud, ent kaotab alati olulisima – viimase.

ÜRO kavandas juba ammu massilist sisserännet Euroopasse