ÜRO Palestiina abiorganistasiooni UNRWA ülemvolinik Pierre Krähenbühl. Foto: Scanpix

Avalikkuse ette on lekkinud ÜRO salajane aruanne, milles süüdistatakse ÜRO Palestiina abiorganisatsiooni UNRWA kõrgemat juhtkonda süstemaatilises korruptsioonis.

Kümne leheküljelises aruandes on välja toodud kümnete ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni (UNRWA) tänaste ja endiste töötajate süüdistused, milles väidetakse, et UNRWA juhtkonna sisering on “kuritarvitanud võimu omakasu eesmärgil, surunud alla õigustatud lahkarvamusi ning muul viisil tegelenud omakasu tagaajamisega,” vahendab Al Jazeera.

Raporti järele kuuluvad või kuulusid siseringi organisatsiooni ülemvolinik Pierre Krähenbühl, kuni juulikuu lõpuni ametis olnud asevolinik Sandra Mitchell, juulikuu alguses töölt lahkunud personaliülem Hakam Shahwan ja ülemvoliniku peanõunik Maria Mohammedi.

UNRWA korruptsioonikaebuses leitakse, et kõrgemate ametnike väidetavad väärteod seavad ohtu ÜRO reputatsiooni ja tõsiselt peaks kaaluma nende inimeste viivitamatut vallandamist.

Lekkinud dokument jõudis ÜRO peasekretäri Anonio Guterrese büroosse juba möödunud aasta detsembris, kuid viidatud isik ega tema ametkond pole tänaseni midagi ette võtnud. See oli ka üheks põhjuseks, miks viidatud dokument UNRWA-le “lähedal seisvate” isikute poolt ajakirjandusele lekitati.

ÜRO Sisemise Järelvalveteenistuse Büroo (OIOS) on alustanud kaebuste uurimisega ja käesoleva aasta juunikuu lõpus tunnistas peasekretäri pressiesindaja Stephane Dujarric, et selline kaebus on tõepoolest nendeni jõudnud. “Ettekandes esitatud süüdistusi uuritakse ja seniks kui uurimine pole lõppenud, ei võta peasekretär ühtegi seisukohta,” teatas pressiesindaja. 

Kaebuses väidetakse, et UNRWA siseringi kuuluvad inimesed on “käitunud ebaeetiliselt, onupojapoliitiliselt, kättemaksuhimuliselt … ja muul viisil oma võimu kuritarvitanud”.

Väidetavalt on sisering alates 2015. aastast tegelenud oma võimu kindlustamisega, mis on omakorda viinud “juhtimise allakäiguni” ja situatsioon on alates 2018. aasta algusest muutunud märksa hullemaks.

Väidetav olukorra halvenemine langes kokku Ameerika Ühendriikide, kes on alati olnud UNRWA üks suuremaid toetajaid, otsusega lõpetada organisatsiooni toetamine. 2018. aastal vähendas USA toetust 360 miljonilt dollarilt 60 miljoni dollarini ja 2019. aastal on USA poolne UNRWA toetus null dollarit.

Väidetavalt sai 2018. aasta kriisist vabandus, miks otsuste langetamine koondati ekstreemsel määral “kliki” kätte. Lisaks kaasnes võimu koondamisega agentuuri reeglite ja väljakujunenud protseduuride eiramine. Erijuhtumistest sai norm ja lisaks kõigile probleemidele hakkas ülemvolinik hullumeelselt reisima.

Sellised arengud sundisid lahkuma suure osa ülejäänud tippjuhtkonnast ja töökultuuri iseloomustas “madal moraal, kättemaksuhirm … usaldamatus, salatsemine, ahistamine, alandamine ja marginaliseerimine. Liskas oli allesjäänud juhtkond töövõimetu ja tavaolukorras kehtinud vastutuse struktuur lagunes.

Krähenbühl eitab kõiki tema ja tema kaastööliste vastaseid süüdistusi kategooriliselt.

Suurem osa süüdistusi keskendub siiski 53-aastasele ülemvolinik Krähenbühlile, kes peab seda ametit alates 2014. aasta märtsikuust. 

Raportis väidetakse, et ametisse saamise aasta teises pooles tegi šveitslasest ülemvolinik mitu reisi Pärsia lahe piirkonda, kus teda saatsid UNRWA Araabia Partnerorganisatsiooni liikmed, sealhulgas Mohammedi, kes toona oli viimati mainitud organisatsiooni välissuhtlusprojektide juht.

Mitmed allikad väidavad, et Krähenbühl ilmutas Mohammedi vastu 2014. aastal erilist huvi. 2015. aasta veebruaris nimetati Mohammedi ülemvoliniku vanemnõunikuks. Peale tema ametissenimetamist sai UNRWA juhtkonnale ja välissuhtluse osakonnale (ERCD) kiiresti selgeks, et nende suhe on midagi palju enamat kui ainult professionaalne.

Mohammedi ja Krähenbühli suhe lõi nende kolleegide jaoks “toksilise õhkkonna” ja põhjustas läbikäimisel liikmesriikide ning doonoritega “tihti piinlikkust”.

Peale Mohammedi ametissenimetamist käis ta Krähenbühliga kaasas suuremal osal viimase reisidest ja lendas temaga koos äriklassis. UNRWA endise kontoritöötaja sõnul viibis ülemvolinik oma töökohast Jeruusalemmas regulaarselt eemal ja nõudis reisimiseks mõeldud päevarahasid välja 28-29 päeval ühes kuus.

Krähenbühli sõnul on ta enda tegevuse uurimisest teadlik ja enne kui pole avalikustatud selle tulemusi, ei saa tema ega ükski UNRWA töötaja uurimist ning süüdistusi kommenteerida.

Mohammedi sõnul pole ta süüdistustega tuttav ja eitas kõiki talle süüks pandud väärtegusid. 

Üks endine UNRWA juhtidest väitis Al Jazeerale, et tema arust on süüdistused igati põhjendatud.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon koos Iisraeliga süüdistavad UNRWA-d Iisraeli-Palestiina konflikti õhutamises. UNRWA annab põgeniku staatuse kõigi palestiinlaste järeltulijatele, kes olid 1948. aastal Iisraeli riigi loomise ja sellele järgnenud konfliktide ajal sunnitud oma kodudest lahkuma. See on väga erandlik, kuna üldjuhul pälvivad maailmas põgenikustaatuse ainult algsed põgenikud.

UNRWA väidab, et ilma kõiki Palestiina aladel sündinud inimesi põgenikuks kuulutamata ei ole võimalik pakkuda palestiinlastele vajalikke teenuseid.

UNRWA suurimad rahastajad on:

Euroopa Liit – 179 miljonit dollarit

Saksamaa – 177 miljonit dollarit

Ühendkuningriik – 93 miljonit dollarit

Rootsi – 65 miljonit dollarit

Norra – 36 miljonit dollarit

Šveits – 28 miljonit dollarit

Kanada – 27 miljonit dollarit

Holland – 23 miljonit dollarit

Hispaania – 19 miljonit dollarit

Austraalia – 16 miljonit dollarit

Hollandi valitsus teatas 30. juulil, et nad peatavad kuni asjaolude selginemiseni UNRWA toetamise.

Pierre Krähenbühl on abielus Taiba Rahimiga, kes juhib Afaganistani haridus- ja terviseprojektide abiorganistasiooni Nai-Quala Association. Peres kasvab kolm poega. 

Vahendas Karol Kallas.