Erukolonel Lawrence Wilkinson. Foto: Wikimedia Commons

USA armee erukolonel ja endine staabiülem Lawrence Wilkerson tunnistab, et lääneriikide poolt Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) kaudu Süüria vastu esitatud süüdistused keemiarelva kasutamisest on motiveeritud pikaajalisest soovist riiki rünnata.

Press TV kanalile antud intervjuus tunnistas staažikas erukolonel, et Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) on USA, brittide ja Prantsusmaa pideva surve all, et muuta Süürias aset leidnud sündmusi puutuvaid fakte. 

"Mis puudutab OPCW poolt teostatud uurimist 2018. aasta aprillil väidetavalt aset leidnud keemiarünnaku asjaolude välja selgitamiseks, siis võin kinnitada, et see organisatsioon oli survestatud ühe ÜRO alalise julgeolekunõukogu liikme poolt, et võltsida fakte viisil, mis sobituks nende agendasse," lausus Wilkerson.

Wilkersoni sõnul on lääneriikide juhid pidevalt survestanud rahvusvahelisi agentuure, et need pakuksid tulemusi, mis vastaksid mitte reaalsetele asjaoludele, vaid nende endi poliitilisele programmile. "Olen veendunud, et see on sedasi ka 2018 aprillis Dumas aset leidnud intsidendi puhul," sõnas ta.

Vilepuhujate kaitsmisele pühendunud organisatsioon Courage Foundation leiab, et OPCW on hiilinud kõrvale vastutusest, mis puudutab etteheiteid 2018. aastal Doumas aset leidnud intsidendi uurimisele. Courage Foundation süüdistab OPCWd lausa uurimustulemuste võltsimises.

OPCW töötaja poolt välja lekitatud info kohaselt teostas organisatsioon kuritahtliku rünnaku kahe staažika vaneminspektori vastu, kes tõestasid OPCW ametliku positsiooni ebatõesust, mis puudutas Doumas aset leidnud rünnakut ning selle eest süü omistamist Süüria armeele. Seda  tehti selleks, et õigustada USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa agressiooni Süüria vastu.

Ka Wikileaks on varasemalt avaldanud neli OPCW sisedokumenti, mis välistasid kloorigaasi kasutamise Douma linnas ning võimaluse, et seal hukkunud surid kloorikahjustuste tagajärjel.