Arleigh-Burke'i klassi hävitaja Atlandi ookeanil, 25.11.2021. Foto: US Navy

Joe Bideni valitsus kehtestas kõigile Ameerika Ühendriikide sõjaväelastele vaktsiinisunni. Riigi mereväe esindajad väitsid kohtus, et nad ei saa ühte hävitajat merele saata, kuna laeva kapten ei soovi oma usu tõttu ennast vaktsineerida.

Probleem jõudis kohtusse ja kohus keelas vaktsineerimata kapteni (commanding officer) vallandamise enne otsuse langetamist ära. Kohtus tunnistusi andes kinnitas kapten, et ajal kui vaktsineerimise käsk tuli, oli laev juba lähetusel ja mereväe esindajad valetasid kohtule väites, et laeva pole võimalik merele saata, vahendab Epoch Times.   

Piirkonnakohtunik Steven Merryday väljastas veebruari alguses korralduse, et kaptenit ei tohi vaktsiinist keeldumise tõttu karistada, kuna merevägi ei taganud talle õigust keelduda usulistel põhjustel relvajõududele kehtestatud kohustuslikust vaktsineerimisest.  

Mereväe ametnikud esitasid 28. veebruaril hädaolukorra hagi, milles väitsid, et kohtuniku korraldus mõjutab mereväe sõjalist valmisolekut, kuna vaktsineerimata mereväelased "kujutavad ohtu ülejäänud personalile" ja väitsid selle juurde, et "Covid-19 vaktsiinid aitavad haigestumist põhjustava viiruse levikut tõkestada".

"Antud korraldus eemaldab teenistusest mitu miljardit dollarit maksva hävitaja," kirjutatakse hagis. "Näiteks kui seoses Ukraina või muude globaalsete sündmustega on Idarannikul paiknev laev vaja saata merele, siis merevägi ei saa sellise [vaktsineerimata] kapteni alluvuses olevat laeva kasutada. Antud põhjusel mõjutab kohtu korraldus märkimisväärselt kogu mereväe tegevust ja rahvuslikku julgeolekut." 

Lisaks sellele, et tänaseks on selgunud, et vaktsiinid ei kaitse inimesi haigestumise eest, ega piira haiguse levikut, selgub 14. märtsil toimunud kohtuistungi ärakirjast, et hagi esitamise ajal, 28. veebruaril, oli vaktsineerimata kapteni laev merel.

Kapteni sõnul vastutas ta laeva eest ja mitte kuskilt ei paistnud ühtegi märki, et tema vaktsineerimatus oleks põhjustanud mingeid probleeme.

Treeningülesandeid täitev laev oli merel kuni 4. märtsini.

Merevägi ja kaitseministeerium, kelle juristid esindavad mereväge, keeldusid kohtu otsust kommenteerimast.

Kapten pöördus kohtu poole järgmise sõnumiga: "Ma olen täna siin, kuna relvajõud ei rakenda seda poliitikat [sundvaktsineerimine] arvestades põhiseaduslikke vabadusi, mis on kirjas esimeses paranduses [usuvabadus], või religioosse vabaduse taastamise seaduses (Religious Freedom Restoration Act; RFRA). Mina ei peaks siin täna seisma. Siin peaksid olema kindralid ja admiralid, meie sõjaväeteenistuse juhid ja ütlema neid asju poliitikutele, bürokraatiale ja otsuste langetajatele."  

Päev peale kohtuistungit lükkas kohtunik valitsuse hagi tagasi. Merevägi on pöördunud apellatsioonikohtu poole, mis pole veel otsust teinud.

Toimetas Karol Kallas