USA Nimitz klassi lennukikandja John C Stennis. Foto: Scanpix

Möödunud aasta juulis moodustati ühe mustanahalise kurjategija õnnetu surma tuules Ameerika Ühendriikide mereväes rakkerühm, mille eesmärgiks oli rassilise ebavõrdsuse barjääride tuvastamine ja nende lammutamine. 3. veebruaril esitas komisjon lõppraporti, milles ühe soovitusena nähakse ette Konföderatsiooni meenutavatele hoonetele, tänavatele ja alustele uute nimede panemist.  

Task Force One Navy (Mereväe rakkerühm üks) komisjon moodustati Mereväe mereoperatsioonide juhi admiral Mike Gilday nõudmisel, kellele esitati ka 141-leheküljeline lõppraport, vahendab sõjaväeuudiste portaal Military.com.

Rakkerühm, mida juhtis kontradmiral Alvin Holsey, kes varem on juhtinud näiteks Lennukikandja ründegruppi 1 (Carrier Strike Group 1), pidas sadu kuulamisi ja kohtumisi fookusgruppidega.

Leiti, et mereväel puudub ühtne andmebaas ja tava, kuidas pannakse nimesid laevadele, tänavatele, hoonetele ja teistele varadele, et need vastaksid mereväe tuumikväärtustele.

“Käesolev algatus on võimalus austada ja anda nimi mereväe varadele kõigist klassidest, rassidest, sugudest ning päritoludest kangelaste järele,” selgitatakse raportis andmebaasi koostamise eesmärki.

Raportis juhitakse tähelepanu, et mitmed USA kongressi liikmed ja ajakirjanikud on juhtinud tähelepanu, et mitmed laevad kannavad nimesid, mis viitavad Konföderatsioonile ja/või valgele ülemvõimlusele. Aluste näiteks, mis vajavad ümbernimetamist, on toodud lennukikandja John C Stennis ja ristleja Chancellorsville. 

1995. aastal elust lahkunud USA senaatorit Stennist süüdistatakse “pikas valge ülemvõimluse ajaloos”. Chancellorsville’is toimus 1863. aastal Ameerika Ühendriikide Kodusõja üks suuremaid lahinguid, mille võitis Konföderatsioon.

Rakkerühma sõnul peab merevägi süstemaatiliselt üle vaatama kõik oma varad ja tuvastama kõik nimetused, mis austavad kas Konföderatsiooni või on nimetatud “rassistlike, halvustavate, kultuuriliselt tundetute inimeste, sündmuste või kõnekeele järele”.

Uute nimede panekul soovitatakse pöörata tähelepanu inimestele, kes on pärit ajalooliselt alaesindatud rahvusgruppidest, sealhulgas rassiliste vähemuste ja naiste hulgast. 

Raporti hinnangu kohaselt peaks merevägi looma oma laevade, tänavate ja hoonete nimede andmebaasi, mida saaks analüüsida. Seejärel konsulteerib ümbernimetamiste komitee eetika ja ajalooekspertidega, kelle abiga tuvastatakse probleemsed nimed ning pakutakse välja uued.

Mereväe varade probleemsete nimede kustutamine ja asendamine “mitmekesiste ning kaasavatega” peaks aega võtma kuus kuud kuni aasta.

Toimetas Karol Kallas