Douma, aprill 2018 Foto: Scanpix

Keemiarelvade keelustamise organisatsiooni Süüria tegevuse lähem uurimine paljastas, et 7. aprillil 2018 Doumas toimunud keemiarünnakut ei korraldanud Assadi valitsus ja selle uurimine oli äärmiselt puudulik, vahendab Ron Paul Institute.

Keemiarelvade keelustamise organisatsiooni (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons; OPCW) tegevust Süürias uuris vilepuhujaid kaitsva rahvusvahelise organisatsiooni Courage Foundation kokku kutsutud spetsialistide rühm, kelle hulka kuulus ka näiteks endine OPCW juht. Uuringutulemustes nenditi, et OPCW tegevus on viidatud Douma “keemiarünnaku” puhul pehmelt öeldes kahtlustäratav ja teenis pea ainult Süüria islamistide huve, vahendab Ron Paul Institute.

Douma “keemiarünnakul” on eellugu. Eelmise aasta märtsikuu lõpus teatas president Trump, et Ameerika Ühendriigid viivad peatselt oma väed Süüriast välja. Selle peale ennustasid (4. aprill 2018) Süürias kontakte omavad inimesed, et peatselt tabab seda riiki näiliselt Assadi toime pandud, nõndanimetatud “vale lipu”, keemiarünnak.

Sellist ennustustust oli lihtne teha, kuna pea kõiki USA-poolseid Süüriast lahkumise avaldusi on saatnud “õigeaegsed” keemiarünnakud.

“Assad võib olla türann, kuid ta ei ole idioot. USA vägede lahkumine tema riigist on talle hea ja gaasirünnakud takistavad seda,” säutsus 4. aprillil, mõni päev enne “keemiarünnakut”, sõltumatu kongressisaadik Steve Cox.

Coxi sõnul suutis ta 2018. aasta Douma sündmusi ennustada, kuna täpselt sarnane juhtum leidis aset aasta varem Khan Shaykhunis, mõni päev pärast Trumpi väljendatud soovi väed Süüriast ära tuua.

See, et Douma rünnaku taga oli Assad, seati pea koheselt kahtluse alla. Tuntud ajakirjanik Seymour M. Hersh on alates 2013. aastast kirjeldanud, kuidas Süüria keemiarünnakute ametlikud versioonid kuidagi ei päde. Assadil pole neist midagi võita ja teiselt poolt võib selliste keelatud relvade kasutamisega kõik kaotada. Pealegi on sariin ja kloor relvadena ebaefektiivsed ja kohtades, kus keemiarünnakud aset leidsid, oli Assad tolleks ajaks juba sisuliselt võitnud.

Küll aga tegutsesid sellistes piirkondades veel Al Qaedaga seotud islamistlik rühmitus Jaysh-al Islam ja väga kahtlase taustaga infooperatsioon nimega Valged Kiivrid. Vastupidiselt Assadile oli neile rühmitustele keemiarünnakute toimumine kasulik ja andis lootust, et NATO võib veel Assadi vastu sõtta asuda ning päästa nende naha.

Enne kui Douma intsidendi kohta polnud andmete kogumine veel alanudki, teatas USA välisministeerium, et keemiarünnaku sooritas Süüria valitsus ja Assad peab selle eest vastutust kandma, lõplik süü lasub aga Venemaa õlul.

14. aprillil 2018 sooritasid Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja USA Süüria valitsuse vastu õhurünnaku, mis oli karistuseks väidetava keemiarünnaku eest ja mille põhjenduseks toodi “salajased” luureandmed.

OPCW üllitas 2018. aasta juulis vahearuande, milles nenditi, et sariini jälgi piirkonnast ei leitud – nagu mõned “sõjakotkad” olid varem väitnud –, kuid ei välistatud kloorigaasi kasutamist.

Käesoleva aasta märtsis ilmus OPCW lõpparuanne, milles väidetakse, et väidetavas keemiarünnakus kasutati kloorigaasi ja see kukutati inimestele kaela õhust. Viimane seik pani otseselt süü Assadile, kuna mässajatel lennukeid ei ole.

Möödunud maikuus jõudis avalikkuse ette samas OPCW uurimise töödokument, mille põhjal lükatakse märtsis üllitatud tulemused ümber. Lekkinud insenerianalüüsist selgus, et väidetavad kaks lennukipommisilindrit olid sündmuskohale pandud suurima tõenäosusega siiski käsitsi, mitte lennukilt visatud. Need järeldused asetavad süü piirkonnas tegutsevatele jõukudele, mitte Assadi vägedele. Viidatud töödokumendi peale saab järeldada, et OPCW varjas avalikkuse eest olulist teavet ja süüdistas põhjendamatult Assadi valitsust. Selline valetamine seab kahtluse alla ka nimetatud keemiarelvade järelvalveorganisatsiooni ülejäänud uurimised.

Courage Foundationi uurimisrühma avalduses kirjutatakse:

“Võttes arvesse OPCW vilepuhuja põhjalikku ülevaadet, milles käsitleti ka organisatsioonisisest e-kirjavahetust, töödokumente ja sihilikult välja jäetud aruandeid, oleme me ühiselt väga mures lubamatute uurimismeetodite pärast, millega Douma 7. aprilli 2018. aasta väidetava keemiarünnaku uurimine läbi viidi. Me oleme peale aruande ja tunnistaja ütlustega tutvumist veendunud, et lõpparuandes jäeti kõrvale oluline informatsioon, mida koguti keemilistest analüüsidest, toksikoloogiast, ballistilistest uuringutest ja tunistajate ütlustest. Meie hinnangul tehti seda kõike [kellegi poolt] ette määratud uuringutulemuste huvides.”

“Douma sündmuste lõpparuande kriitiline analüüs jättis vähe kahtlusi selles, et selle uurimise tugisambad (keemiline analüüs, toksikoloogia, ballistika ja tunnistajate ütlused) on väga viltu ja tehtud järeldused on väärad.”

Toimetas Karol Kallas

Fookuses: meile pakutav narratiiv Süüria keemiarünnakute kohta kubiseb vasturääkivustest

Fookuses: tõendid Süüria keemiarünnakutest puuduvad tänaseni