Koroonaviiruse vaktsiin. Foto: Bigstockphoto

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud uuringust selgus, et kui Ravimiameti poolt heaks kiidetud ja tasuta vaktsiin oleks praegu saadaval, siis vaktsineeriks end koroonaviiruse vastu kindlasti 31% küsitletutest. 33% küsitletutest oleks vaktsineerimisega pigem nõus, 16% pigem vastu ja 12% kindalt vastu. Küsitluse viis 500 18-aastase ja vanema Eesti elaniku seas läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.

Eestis on alates märtsikuust diagnoositud koroonaviirus 2532 inimesel ning surmajuhtumeid on 64. Kuigi suvekuudel püsis haigestumus koroonaviirusesse Eestis väga madalal tasemel, siis alates augustikuust on see liikunud tõusvas trendis. Viiruse laiem levik sunnib taas mõtlema piirangute peale ning leevendust olukorrale nähakse vaktsiinis. Sellest tulenevalt uuriti, kui paljud inimesed oleks praegu end võimalus korral nõus koroonaviiruse vastu vaktsineerima.

Inimestelt küsiti: “Kas Teie oleksite nõus ennast vaktsineerima koroonaviiruse/COVID-19 vastu, kui praegu oleks tasuta saadaval Ravimiameti poolt heaks kiidetud vaktsiin?” 64% inimestest vastas “Jah” või “Pigem jah”, 27% “Pigem ei” või “Ei” ning 8% “Ei oska öelda”.

Lisaks uuriti ka seda, kas vaktsiin peaks olema kohustuslik ning inimestelt küsiti: “Kas Teie arvates peaks koroonaviiruse/COVID-19 vaktsiin olema kohustuslik?” Antud küsimusele vastas 43% “Jah” või “Pigem jah”, 47% “Pigem ei” või “Ei” ning 10% “Ei oska öelda”. Seega on mõnevõrra enam neid inimesi, kelle arvates ei peaks võimalik koroonaviiruse vaktsiin olema kohustuslik.

Sügisel algab ka gripihooaeg ning teadlased on soovitanud inimestel end sügisel kindlasti gripi vastu vaktsineerida. Seega küsiti inimestelt: “Kas Teie plaanite vaktsineerida ennast sellel hooajal gripi vastu?” 34% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 59% “Pigem ei” või “Ei” ning 7% “Ei oska öelda”. Seega enamus inimestest ei plaani end sellel hooajal gripi vastu vaktsineerida.

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 2.–3. septembrini 18-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on taolise valimi puhul +/- 4,4%.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut* on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Toimetas Jaanus Vogelberg