Foto: Yastremska/Bigstockphoto.com

Naistearst Lee Padriku seisukoht, nagu oleks isegi varateismelistele tüdrukutele ebamõistlik soovitada suguhaiguste vältimiseks seksuaalsuhetest hoidumist, on kõnekas näide riigi poliitilisel ja ametkondlikul tasandil maad võtnud mõistusehalvatusest.

Nagu meedia vahendusel mitut puhku kuuldud, hakatakse sel aastal Eestis ellu viima üleriigilist massilise vaktsineerimise programmi, mille käigus süstitakse koolides kahel korral 12-14-aastastele tüdrukutele emakakaelva vähki põhjustava inimese papilloomviirusega (HPV) nakatumist vältivat vaktsiini.

Teatavasti levib nimetatud viirus peamiselt sugulisel teel. Seega lähtutakse tüdrukute lausvaktsineerimisel eeldusest, et tõenäoliselt tegelevad kõik tüdrukud (või suur osa neist) juba varajases teismeeas hooramisega.

Niisuguse mentaliteedi väljenduseks on nüüd juba täiesti varjamatult sellised avaldused, mida võis lugeda üleeilsest Postimehest, kus on avaldatud temaatiline intervjuu Tartu Ülikooli kliinikumi naistearsti Lee Padrikuga.

Vastuseks küsimusele sellest, kas HPV vältimiseks mingit muud võimalust ei ole kui vaktsineerimine, kostis naistearst otsekoheselt: “Nakkuse ärahoidmise viisidest on vaktsineerimine ainus. Suguelu mitte alustamine annab ka tulemuse, KUID SEDA EI SAA ME JU PIDADA MÕISTLIKUKS SOOVITUSEKS.”

Kui keegi soovib kasvatada oma tütart hooramise normaliseerimise vaimus, siis on see häbiväärne, aga kui kogu riiklik tervishoiupoliitika pannakse lähtuma samasugusest eeldusest, siis on asi kriminaalne.

Jah, lugesite õigesti: naistearst palub võtta teadmiseks, et valitsuse ja naistearstide tegevus varateismeliste türdrukute lausvaktsineerimisel baseerub veendumusel, et isegi 12-14-aastastele tüdrukutele suunatuna ei saa pidada mõistlikuks soovituseks mitte hooramisega tegeleda.

Kui niisugust soovitust ei saa pidada mõistlikuks, siis võib vaid ette kujutada, mil moel iseloomustaks sama isik soovitust oodata seksuaalsuhetega abieluni ning asutada neisse eksklusiivselt vaid oma abikaasaga.

Niisugustel puhkudel tekib tõesti küsimus, kas selline absurditeater toimub unes või ilmsi. Kui keegi soovib kasvatada oma tütart hooramise normaliseerimise vaimus, siis on see häbiväärne. Aga kui kogu riiklik tervishoiupoliitika pannakse lähtuma samasugusest eeldusest, siis on asi kriminaalne.

Mõte, et suguhaiguste vastu võitlemisel on ainuke reaalselt tõhus ja samas ka inimlik tee mitte vaktsiini manustamine, vaid kõlbeline kasvatus ning abielulise ja perekondliku, kõlbelist puhtust, truudust ning nii iseenese kui teiste väärikust austava elu ideaalide õpetamine ja voorustes juurutamine, on ju nii lihtne.

Aga poliitilisel ja ametkondlikul tasandil otsuseid langetava seltskonna jaoks on see ilmselt kas täiesti arusaamatu või siis lihtsalt ideoloogiliselt vastuvõetamatu, sest nn seksuaalset vabadust peetakse seksuaalrevolutsioonist moonutatud ühiskonnas pühamast pühaks – isegi varateismeliste puhul.

Pidades silmas, et Eesti Vabariigi nimel on juba aastate eest viidud ellu selliseid nilbeid kampaaniaid nagu “Kumm on seks”, mis lähtuvad sisuliselt samast mentaliteedist (vt ülaltoodud klippi), ei ole eelkirjeldatus midagi uut. Küll aga on see jätkuvalt üllatav, et meie võimuringkondades on võetud omaks suhtumine, nagu tuleks kõigisse noortesse inimestesse suhtuda lähtudes eeldusest, et nad ei olegi vastutustundlikuks eluks võimelised ning et hooramine on neile sama paratamatu kui hingamine või söömine.

Sellel, et HPV vastane vaktsiin Gardasil, mida Eestis tüdrukutele massiliselt manustama hakatakse, on teadaolevalt põhjustanud paljudele tütarlastele väga tõsiseid komplikatsioone, ei hakka siin kohal pikemalt peatuma. Kui aga küsida, kes võtab vastutuse samalaadsete komplikatsioonide eest, mille osaks saavad ilmselt langema ka nii mõnedki tüdrukud Eestis, siis on vastus juba ette teada. Mitte keegi.

https://vimeo.com/170557906