Varro Vooglaid 2021. aasta augustis Konservatiivses Suveakadeemias. Foto: Illimar Toomet

Homme toimuva suure meeleavalduse peakorraldaja Varro Vooglaid paneb kõigile osalejaile südamele, et mitte mingil juhul ei allutaks võimalikele provokatsioonidele, et politseisse suhtutaks kui heasse partnerisse korra tagamisel ning et meeleavalduselt jääks kõlama väärikas ja lootust andev põhimõttekindluse ja ühte hoidmise olulisuse sõnum.

Homme ehk laupäeval, 23. oktoobril toimub Tallinnas, Vabaduse väljakul suur meeleavaldus vaba ühiskonna kaitseks. Meeleavaldust korraldab Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) koostöös mitmete partneritega (meediapartneriteks on portaalid Telegram ja Uued Uudised).

Teiste seas astub meeleavaldusel üles paljude poolt armastatud laulja Tõnis Mägi, kes avab meeleavalduse oma kuulsa looga „Koit" ja lõpetab selle looga „Palve". Mägi videovormis üleskutset osaleda meeleavaldusel on Facebookis jaganud rohkem kui 7500 inimest ja see on jõudnud vähem kui 48 tunniga rohkem kui 235 tuhande inimeseni.

Korraldajate sõnul on eesmärgiks viia meeleavaldus läbi rõhutatult väärikalt, soliidselt ja rahumeelselt ning saata seeläbi valitsusele selge sõnum, et vaba ühiskonna aluseks olevatest põhimõtetest taganemine ei ole väga suurele osale Eesti ühiskonnast vastuvõetav.

Korraldajad kinnitavad, et meeleavalduse läbiviimisel pannakse erilist rõhku turvalisuse tagamisele, mistõttu on palgatud rohkearvuline turvameeskond. 

„Oleme tänulikud ka politseile, kellega meil on olnud meeleavalduseks valmistudes väga konstruktiivne koostöö. Käsitleme politseid partnerina ja oleme turvalisuse tagamisel saadud abi eest tänulikud. Rõhutame eriliselt palvet, et keegi ei tuleks meeleavaldusele provokatsioone korraldama ja samuti palume kõigilt osalejatelt tungivalt mitte võimalikele provokatsioonidele alluda, vaid jätta korra tagamine turvameeskonna ja vajadusel politsei hooleks," märgib Vooglaid, paludes kõigil alluda turvameeskonna ja politsei korraldustele.

Ühtlasi palub Vooglaid meedial kajastada meeleavaldust viisil, mis annab toimunust edasi tõetruu pildi, sõltumata sellest, kas meeleavalduse sõnum haakub meediaväljaannetes valitsevate ideoloogiliste ja poliitiliste hoiakutega või mitte. Osalejatel soovitab ta aga kaasa võtta võimalikult palju Eesti lippe.

„Meie sooviks on, et meeleavaldusest jääks kõlama positiivne ja lootust andev sõnum. Mul ei ole vähimatki kahtlust, et kui jääme rahvana vaba ja õiglase ühiskonna aluseks olevatele põhimõtetele kindlaks ning hoiame ühte, siis suudame peale tungiva diktatuuri peatada," märkis Vooglaid.  

Meeleavaldusele oodatakse rohkem kui 5000 inimest kõikjalt üle Eesti – osalema on oodatud kõik inimesed, kes nõustuvad meeleavalduse sõnumiga. Infot transpordivõimaluste kohta saab selleks loodud Facebooki grupist.

Korraldajad jätavad endale õiguse nõuda meeleavalduselt niisuguste loosungite kõrvaldamist, mis ei ole kooskõlas meeleavalduse sõnumiga, mis on ebaväärikad või mis õhutavad vaenu. Samuti paluvad korraldajad, et meeleavaldusel ei osaleks inimesed, kes tunnevad end haigena. 

Info meeleavalduse kohta on eesti- ja ka venekeelsena kättesaadav veebilehel https://meeleavaldus.ee.

Kuivõrd SAPTK on võtnud enda peale kõik meeleavalduse korraldamisega seonduvad kulutused, mis on märkimisväärsed, siis ollakse tänulikud, kui inimesed aitavad omapoolse annetusega neid kulutusi katta. Info annetuse tegemiseks (selgitusega „Meeleavaldus") leiab SAPTK kodulehelt.