Vatikani Püha Peetruse väljakut värskendab vihmavalang. Foto: Scanpix

Vatikan teatas esmaspäeval, et katoliku kirik ei saa õnnistada samasooliste liite, kuna Jumal ei õnnista ega saagi õnnistada pattu.

Vatikani usudoktriini kongregatsioon teatas vastuseks küsimusele, kas kirikul on meelevald õnnistada samasoolisi liite, et õnnistada saab ainult midagi, mis on objektiivselt valmis vastu võtma Jumala armu ja on kooskõlas Jumala seatud eesmärgiga. Homosuhted selle alla ei kuulu. 

"Sel põhjusel ei ole lubatud anda õnnistust suhetele või isegi püsivale partnerlusele, mis hõlmavad seksuaalseid suhteid väljaspool abielu (st väljaspool mehe ja naise lahutamatut liitu, mis on avatud elu edasikandmisele), nagu on samast soost isikute liitude puhul. Sellistes suhetes esinevate positiivsete elementide olemasolu, mida tuleb iseenesest väärtustada ja hinnata, ei saa neid suhteid õigustada ega muuta neid kirikliku õnnistamise legitiimseks objektiks, kuna need positiivsed elemendid eksisteerivad liidu kontekstis, mida Looja plaan ei näe ette," seisab kiriku õpetuse eest vastutava Vatikani ametkonna avalduses, mis on paavst Franciscuse poolt heaks kiidetud.

Lisaks on dokumendis kirjas, et "kuna inimeste õnnistamine on seotud sakramentidega, ei saa homoseksuaalsete liitude õnnistamist pidada lubatavaks. Seda seetõttu, et see kujutaks endast abielulise õnnistuse teatud imitatsiooni või analoogi, millega õnnistatakse meest ja naist, kes on abielu sakramendis ühendatud, samas kui on tõsiasi, et "et puudub igasugune alus, et käsitleda homoseksuaalseid liite mingilgi viisil sarnastena või isegi kaugelt analoogsetena Jumala plaaniga abielu ja perekonna jaoks"."

"[Jumal] ei õnnista ega saagi õnnistada pattu: ta õnnistab patust inimest, selleks, et too mõistaks, et ta on osa tema armastuse plaanist ning lubaks end tema poolt muuta lasta. Ta "võtab meid sellistena nagu me oleme, kuid ei jäta meid kunagi sellisteks nagu me oleme"."

Nendel põhjustel ei ole ega saagi olla kirikul voli õnnistada samasooliste isikute liite, seisab avalduses.

Samas lisatakse, et samasooliste liitude õnnistamise kuulutamine kirikuõiguse mõttes ebaseaduslikuks ei ole mõeldud ebaõiglase diskrimineerimisena, vaid pigem meeldetuletusena sellest, milline on liturgilise riituse tõde ja sakramentaalide (s.o teatud kiriklike talituste) olemus, nagu kirik neid mõistab.

Uudis ilmunud algselt portaalis Meie Kirik. Toimetas Martin Vaher.