Eestimaa Kommunistliku Partei peakorter, praegune Eesti Vabariigi välisministeeriumi hoone. Fototöötlus: Objektiiv

Eesti Vabariik, mis ei ole aastakümnete jooksul suutnud tagada elementaarsete religioonialaste teadmiste andmist noortele, võitleb selle eest, et Ungari ei piiraks laste ja noorte õigust LGBTIQ seksuaalharidusele. Eesti riigi arvates peab LGBT ideoloogia olema koolides kättesaadav, teadmised religioonist ja oma rahva usulisest pärandist aga mitte. Kas tõesti võitsid Vabadussõja punased ja jäid peale ka iseseisvuse taastamisel, küsib kolumnist Veiko Vihuri.

Võidupüha eel ühines Eesti riik Belgia algatatud pöördumisega, milles taunitakse hiljuti Ungari parlamendis heakskiidu saanud seadusemuudatusi LGBT propaganda piiramiseks noorte hulgas.

„See esindab räiget diskrimineerimise vormi, mis põhineb seksuaalsel orientatsioonil, soolisel identiteedil ja selle väljendamisel ning seega väärib taunimist. Kaasamine, inimväärikus ja võrdsus on Euroopa Liidu tuumväärtused ja me ei saa nende põhimõtetega kompromissile minna. … LGBTIQ inimeste sildistamine on selges vastuolus nende põhiõigusega väärikusele nagu sätestatakse EL-i [põhiõiguste] hartas ja rahvusvahelises õiguses," vahendab Eesti Rahvusringhääling avalduse teksti.

ERRi uudise kohaselt võttis Ungari parlament nimelt 15. juunil vastu seadusemuudatused, millega keelatakse noorte informeerimine homoseksuaalsusest, transseksuaalsusest ning teistest sarnastest teemadest. Erinevatesse seadustesse tehtud parandused keelavad lastele ja noortele raamatute, filmide ja muu meedia kättesaadavaks tegemise, milles räägitakse seksuaalsuse muudest vormidest kui heteroseksuaalsus. Samuti keelatakse reklaamid, milles homo- või transseksuaale näidatakse osana normaalsusest.

Ülal nimetatud avaldusega ühinenud riigid ei piirdu Ungari taunimisega, vaid nad kutsuvad ka Euroopa Komisjoni üles astuma samme ungarlaste korralekutsumiseks. Niisiis soovib terve rida ELi liikmesriike, et keskvõim näitaks Ungarile koha kätte. Mine tea, äkki ungarlaste (ja poolakate) eeskuju ärgitab teisigi rahvaid LGBT ideoloogia pealetungi ees selga sirgu ajama.

Nõustun Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoniga, kes väljendas seisukohta: „See on järjekordne näide sellest, kuidas vahel võiks vait olla ja mitte oma nina toppida teise riigi asjadesse – eriti kui tegemist on küsimusega, mis tegeleb laste eluterve ja normaalse kasvukeskkonnaga. Ungari on meie hea liitlane ja nende peksmine vaid selleks, et pugeda Saksamaale, Rootsile või Prantsusmaale, on lihtsalt lühinägelik ja silmakirjalik."

Mina näen siin aga veel üht aspekti. On kõnekas, et Eesti riik, mis ei ole pärast oma iseseisvuse taastamist suutnud aastakümnete jooksul koolides tagada elementaarse usulise hariduse andmist uutele põlvkondadele (ja ma ei räägi kristlikust või konfessionaalsest usuõpetusest, vaid konfessiooniülesest religiooniõpetusest kohustusliku õppeainena), võtab endale korraga õiguse viibutada Ungari suunal näppu, sest lastele ja noortele piiratakse juurdepääsu LGBTIQ seksuaalharidusele. Eesti riigi arvates peab LGBT ideoloogia olema koolides kättesaadav, teadmised religioonist ja oma rahva usulisest pärandist aga mitte.

Eesti riigi tekkimise ja iseseisvuse taastamisega seotud riiklikel pühadel armastatakse rääkida kõlavaid sõnu meie esivanemate vaprusest ja ammuste unistuste teostamisest. Kas tõesti sõditi Vabadussõjas või seisti Balti ketis selleks, et loodaks selline Eesti riik, mis asub taunima pereväärtuste kaitsmist ja edendama LGBT propagandat? Kui nii, siis peab ütlema, et Vabadussõja võitsid punased ja ka iseseisvuse taastamisel jäid peale punased, sest ideoloogia, mille eest Eesti välisministeerium (ja praegune valitsus) seisab, on revolutsiooniline vasakradikalism, millel pole ei inimõiguste ega normaalse ühiskonnaga mitte midagi pistmist. See on vaid üks valelik ja väärastunud ideoloogia, mida kasutatakse ühiskonna radikaalseks ümberkujundamiseks.

Eesti Rahvusringhäälingu portaal lisab Ungari-vastasest pöördumisest teatavale uudisele omapoolse kommentaari või selgituse: „Peaminister Orban, mis [sic!] soovib võita 2022. aasta parlamendivalimised, edendab jõuliselt kristlik-konservatiivset poliitikat, olles juba ka varem astunud samme LGBT+ kogukonna vastu. Fideszi sõsarpartei Poolas, PiS, on sarnast poliitikat juba aastaid viljelenud."

Sellest ei saa teha muud järeldust, kui et Ungari ja Poola aetav kristlik-konservatiivne poliitika on ELi silmis hälbeline ja mittelegitiimne. Kuna EL on revolutsionääride projekt, siis loomulikult näevad nad kristluses ja konservatismis takistust, mis tuleb kõrvaldada. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on juba lubanud asuda takistama Ungari „häbiväärsete" seadusemuudatuste jõustumist. Paraku muudab selline hoiak ja suhtumine tülgastavaks hoopis Euroopa Liidu ja selle pugejaliku vasallvabariigi Eesti.