Mis on konservatiivsus? Seda küsimust tuleb end konservatiivseks määratlevatel inimestel ja ka organisatsioonidel ikka ja jälle küsida. Markus Järvi vestleb Harri Kingoga Objektiivi stuudios konservatiivsuse teemal.  

Konservatiivsus mõistena vajab läbimõtlemist ja määratlemist. Vestluses Harri Kingoga tuleb välja konservatiivsuse üks kesksemaid jooni: loomuseadusliku korra säilitamine nii enda hinges, oma elus kui ka ühiskonnas.

“Konservatiivsus säilitab vundamenti. Põhiväärtuste puhul pole kokkulepped ja muudatused enam võimalikud. Need on objektiivselt tõesed,” tõdeb Kingo.

“Konservatiivsust võib sellisena määratleda maailma korra ehk loomuseaduse säilitamise ja hoidmise õpetusena,” võtab Järvi teema kokku.

Kuulake lisa saatest!