"Millised on erinevad sooidentiteedid?" Ekraanitõmmis BBC haridussaatest Teach.

Maailma Terviseorganisatsiooni seksuaalhariduse juhistes soovitatakse alla nelja aastastele lastele õpetada enese seksuaalset rahuldamist ja väidetakse, et lastel on enne neljandat eluaastat õigus katsetada sooliste identiteetidega.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkonnakeskus ja tervisehariduse föderaalne keskus (WHO Regional Office for Europe and Federal Centre for Health Education; BZgA) on 2010. aastal üllitanud seksuaalhariduse juhised, mis kannavad pealkirja "Euroopa seksuaalsuse hariduse standardid. Raamistik poliitikakujundajatele, haridus- ja rahvatervise ametitele ning spetsialistidele."

"Viidatud dokumendi eesmärgiks on aidata kaasa tervikliku seksuaalsuse hariduse juurutamisele. Holistlik seksuaalsuse haridus annab lastele ja noortele inimestele erapooletu, teaduslikult korrektse ülevaate kõigist seksuaalsuse vaatekohtadest ja samal ajal annab neile ka oskuse saadud õpetuse alusel tegutseda. Nii aitab see [kõikehõlmav seksuaalsuse haridus] kaasa üksteist austava ja avatud meelega suhtumise kujundamisele ning aitab ehitada õiglaseid ühiskondi," kirjutatakse WHO seksuaalsuse hariduse juhistekogumi sissejuhatuses.

Juhiste 28. leheküljel võib lugeda, et "seksuaalsuse haridus on elukestev protsess, kuid selle andmine on kõige olulisem lapse- ja teismeliseeas."

Juhise 2. osa kannab pealkirja "Seksuaalsuse hariduse maatriks." Maatriksis on lapsed jagatud erinevatesse vanusegruppidesse. Ette on joonistatud pikk tabel, millist õpetust ja milliseid oskusi peavad lapsed vastavas elueas omandama.

Esimese grupi, 0–4 aastaste – lasteaia esimestes rühmades käivate laste – seksuaalsuse õpetuse hulka peab WHO hinnangul kuuluma valdkond "kuidas nautida enda keha puudutamist ja varajase lapsepõlve enese seksuaalne rahuldamine." Üheks oskuseks, mida seksuaalsuse õpetamise käigus laps neljandaks eluaastaks peab selgeks saama on "soolise identiteedi teadlikkuse saavutamine." Õpetamise ja omandatud "oskuste" tulemusena peab lasteaialapsel välja kujunema "positiivne pilt enda kehast koos kõigi selle funktsioonidega."

Liikudes maatriksis mõned read edasi, leiab sealt valdkonna "seksuaalsus ja õigused." Selles rubriigis on ette nähtud õpetada, et lastel on "õigus avastada soolisi identiteete." Õpetamise tulemusena peab lastes välja arenema "teadlikkus oma õigustest, mis tagab enesekindluse."„

Siis on maatriksis valdkond "suhted ja elustiil," kus peab õpetama "sõprust, samasooliste suhteid, erinevaid (perekonna) suhteid ja erinevaid perekonna käsitlusviise. Õpetuse tulemusena peab laps õppima "aktsepteerima erinevust."

Maatriksi vanuserühma 6–9 liikudes tuleb lastele õpetada "kuidas seksuaalsus mõjutab positiivselt tervist ja heaolu." Lastele vanuses 9-12 tuleb õpetada kuidas teha "esimest seksikogemust" ja "soolist orientatsiooni." Selles vanuserühmas näeb WHO ette, et lapsed saavutavad "oskused", mis "võimaldavad neil teha teadliku otsuse, kas omandada seksuaalseid kogemusi või mitte."

WHO sõnul on nende "seksuaalhariduse" juhised erapooletud ja teaduslikud. Lasteaias peavad alla nelja aastased lapsed õppima masturbeerima, saama teadlikuks oma "õigustest," katsetama sooidentiteetidega ja sellest, et seksuaalsus on elustiil ning perekond ei ole ainult ema ja isa põhine. Üheksandaks eluaastaks peab laps saama selgeks, et seks on tervisele kasulik ja 12. eluaastaks oskama "teadlikult" otsustada, kas kellegagi – nii oma- kui vastassoolise partneriga – seksida või mitte. Kui sellised WHO seksuaalsuse hariduse eesmärgid on saavutatud, siis aitab see kaasa "õiglase ühiskonna saavutamisele."

WHO ettekirjutusi on innuga rakendatud näiteks Ühendkuningriigis, kus sealne rahvusringhääling BBC toodab saatesarju, milles õpetatakse lastele, et inimesi on rohkem kui sajast soost. "21. sajand: BBC saated, mida kasutatakse koolitundides, räägivad lastele, et olemas on üle saja soo, hoolimata sellest, et perearstid (GP-s) tunnustavad ainult kuute," kirjutab väljaanne The Sun "Teach" (õpeta) saatesarja kajastades eelmise aasta 8. septembril.

Warwickshire'i maakonna kahesajas algkoolis käivitati eelmisel aastal laste seksuaalhariduse programm "All about me" (Kõik minust). Selles õpetati algkoolilapsi masturbeerima, näidati lastele "väga üksikasjalikke seksuaalseid pilte"ja räägiti, et inimese sugu on "spekter."

Toimetas Karol Kallas