Killukesi 30. juunil 2018 peetud Helsingi homoparaadilt. Foto: Bigstockphoto

Kui Soome õpilane esitas kavandi, millel vikerkaarevärvide peale oli tehtud suur rist ning tekst "Sugusid on ainult kaks", keelas õpetaja selle teostamise. Ka Eestis tuleks nii lapsevanematel, õpetajatel kui riigiametnikel taolisteks vaidlusteks vaim valmis seada, kirjutab Illimar Toomet.

Eesti "homokogukonna" soov jõuda "abieluvõrdsuseni" ei kõla enam kurtidele kõrvadele. Valimistel edu saavutanud liberaalsed parteid Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on otseselt või kaudselt lubanud astuda selles suunas märgilisi samme. Nagu teistes riikides, tuleb ka meil taolise muudatuse n-ö tasuta kaasaandena "vihakõne" keelustamine, millega tehakse muuhulgas karistatavaks homoseksuaalse eluviisi kritiseerimine.

Meie naabermaal Soomes jõustus õigus "homoabielu" sõlmimiseks 1. märtsil 2017. Tänavu, 3. aprillil 2023 jõustub ka "transseadus", mis võimaldab edaspidi inimesel lasta rahvastikuregistrisse märkida oma soona – mees, naine või muu – just selle, mis talle isiklikult õige tundub. Erinevalt varasemast ei eeldata taolise toimingu jaoks arstlikke hinnanguid ega ravi, plastilisest kirurgiast rääkimata. Soovi korral saab registrikannet korduvalt muuta, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.

Ka Soomes on taoliste nähtuste kriitikute vaigistamiseks keelustatud nn vihakõne. Tuntuim sellealane kaasus on Soome kristlike demokraatide varasema juhi ja endise siseministri Päivi Räsäneni ning konservatiivse luterliku Misjonipiiskopkonna piiskop Juhana Pohjola aastaid kestnud kriminaaluurimine ning kohtulik arutamine. Süüdistatavate poolt traditsioonilise kristliku õpetuse rahumeelset kuulutamist tõlgendas prokuratuur süüteona ning nõudis asjaosaliste rahalist karistamist. Esimese astme kohus mõistis kevadel 2022 kohtualused kõikides punktides õigeks, kuid riigiprokuratuur kaebas asja edasi.

Kuivõrd taoliste seaduste vastuvõtmisega kaasneb nii mõndagi muud, võib Soome eeskujul ennustada ka Eesti ühiskonda ootavaid muutusi. Käesoleval nädalal kajastati Soome suurtes ajalehtedes Edela-Soome Salo linna algkoolis toimunud konflikti. Kool keelas ühel õpilasel teostada käsitöötunnis kavandatud koolitööd. Nimelt oli kool andnud õpilastele ülesandeks teha kangale ristpistes tikand – sarnaseid ülesandeid antakse selles kooliastmes ka Eesti koolide õpilastele. Salo kool oli aga tikandi alusmaterjaliks valinud vikerkaarevärvilise kangast koti.

Soome kooli poolt hüljatud tikandi kavand. Foto: ekraanitõmmis

Kui õpilane esitas kavandi, millel vikerkaarevärvide peale oli tehtud suur rist ning tekst "Sugusid on ainult kaks", keelas õpetaja selle teostamise. Tekkinud vaidluses lapse isa ja kooli vahel pakkus vanem välja ka alternatiivseid tekste, esmalt "Sugusid on kaks". Kui ka seda ei peetud sobivaks, piiblitsitaadi (3Ms 20:13): "Mees ei saa magada mehega nagu magatakse naise juures. See on jäledus."  Nagu suured päevalehed märgivad, allkirjastas ta oma pöördumisi kooli poole muuhulgas sõnadega: "Kristuse lunastatud mees".

Lapse isa pidas kavandi keelustamist ebaseaduslikuks. Kool pöördus nõuande saamiseks riikliku võrdõigusvoliniku poole, kes andis koolile õiguse: "Kui õppeasutus või õppetöö korraldaja ei võta tarvitusele meetmeid, et häiriv tegevus või diskrimineerimine lõpetada, on õppeasutus või õppetöö korraldaja süüdi võrdsete õiguste seadusega keelatud diskrimineerimises." Irooniline on seejuures tõik, et võrdõigusvoliniku ametit kirjeldav seadus algab osutusega just kahele soole: "§ 1 Võrdõigusvolinik. Naiste ja meeste võrdsete õiguste seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks…". Edasi peaks vaidlusega tegelema Soome õiguskantsler.

Nii nagu Eesti, ei ole ka Soome seaduse järgi "sekulaarne riik", kirjeldatud juhul aga tundub, et ühe perekonna usuline eneseväljendus tekitab süsteemis tõrke. Nendele, kelle jaoks usulised veendumused on maitseasi, võib öelda ka teisiti: süsteem jookseb kokku ka põhikooli bioloogia ühe alustõe peale – sugusid on kaks.

Võrdsusvolinikud ja õiguskantslerid peavad nüüd otsustama, mis on tõde. Ka Eestis tuleks nii lapsevanematel, õpetajatel kui riigiametnikel taolisteks vaidlusteks vaim valmis seada.