Author: Roland Tõnisson


Kolumn: naiste farss 2019

Meil on aeg tõusta, sest tänane agressiivsest, kategoorilisest pealiskaudsusest ja hävitavast ideoloogiast kantud naiste marss on järjekordne eesti rahva ja selle elutöö näkku heidetud kinnas.

Kolumn: Hiina ime ja Brüsseli elektrikarjus

Kolumnist Roland Tõnisson pajatab Hiinas juba 30 linnas käimasolevast eksperimendist „Sotsiaalse usalduse programm“, mille eesmärgiks on tehisintellekti kaudu monitoorida kodanike käitumist ning jagada nad viide klassi, mis võimaldavad klassikuuluvusele vastavaid hüvesid.

Kolumn: keisrihärra vanad rõivad

Ma ei mõista ennast vabaks, demokraatlikuks riigiks nimetavat moodustist, mille kodanikud teda kardavad ja kes ässitab oma ketikoeri purema tema poliitikaga mittenõustuvaid inimesi, nendib Objektiivi kolumnist Roland Tõnisson.

Lehekülg 7 / 24