Lapsed pandi joonistama. Foto: Czarny_bez/Bigstockphoto.com

Andaluusia autonoomses piirkonnas kuulutati välja seadus, mis surub LGBT-doktriini peale nii perekondadele, koolidele, meediale kui tervishoiutöötajatele.

Väidetavalt lähtub seadus eesmärgist “välistada LGBT-foobseid suhtumisi ühiskonnas ehk tervishoius, hariduses, spordi ja puhkuse valdkonnas, perekonnas ja teistes valdkondades.”

Regulatsiooni alla langevad ka paljud avalik-õiguslikud katoliku koolid.

Seaduse, mis “garanteerib kõikide Andaluusia LGBTI-isikute ja nende perede õigused, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise”, võttis vastu piirkonna parlamendi sotsialistlik enamus.

Seadus paistab põhinevat eelnõul, mille sotsialistid on valmistanud ette kogu Hispaania jaoks, kirjutab LifeSiteNews.

Ühel või teisel moel on seksuaal- ja sooidentiteedi hälbed seadustega kaitstud juba pooltes Hispaania autonoomsetest piirkondadest ning teadaolevalt on kristlastele karistuste ähvardusel LGBT-doktriini pealesurumine plaanis üleriigilisel tasemel.

Sallivusideoloogia jõuga peale surumine

Andaluusias kehtiv õigus keelab nüüd igaühel “korduvalt alandavate väljendite kasutamise seonduvalt seksuaalse orientatsiooni, sooidentiteedi või sooväljendusega” ning seda ükskõik millises vormis meedias, kaasa arvatud internetipõhises sotsiaalmeedias.

Samuti paneb seadus valitsusele kohustuse tagada, et meediaväljaanded “võtaksid eneseregulatsiooni korras vastu eetilised standardid, mis tagaks austuse võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise ideaalide vastu seonduvalt seksuaalse orientatsiooni ja sooidentiteediga nii informatsiooni sisu kui ka selle väljendamise osas.”

Veelgi enam: uue seaduse kohaselt on lastel “õigus” puberteedieaga seonduvaid muutusi blokeerivatele medikamentidele, et neil oleks võimalik “vältida selliste sekundaarsete seksuaalsete omaduste väljakujunemist, mida nad ei soovi”.

Ka kõik õigusaktid ja hariduslikud materjalid peavad uue seaduse kohaselt olema edaspidi “mitte-binaarsed”, mis tähendab, et koolides ei tohi lähtuda eeldusest, nagu eksisteeriks kaks sugu.

Tähelepanuväärselt keelab uus seadus psühholoogilise abi pakkumise isikutele, kes ise soovivad homoseksuaalsetest himudest vabaneda või neid ohjata.

Seaduse kohaselt on õigusvastane “igasuguse teraapia või muu protseduuri pakkumine eesmärgiga muuta, kaotada või alla suruda isikute poolt tunnetatud seksuaalset orientatsiooni või sooidentiteeti” – isegi, kui isikud ise sellist teraapiat või muud abi otsivad ja taotlevad.

Ka kõik õigusaktid ja hariduslikud materjalid peavad uue seaduse kohaselt olema edaspidi “mitte-binaarsed”, mis tähendab, et koolides ei tohi lähtuda eeldusest, nagu eksisteeriks kaks sugu. Vastupidi, koolid peavad tõstma esile “õigust” valida ise oma sooidentiteeti.

“Õpilaste harimisel kasutatavate õppematerjalide sisu peab edendama austust ja lugupidamist õiguse suhtes seksuaalsele ja soolisele mitmekesisusele ning soolisele eneseväljendusele ning tõstma esile soolist mitte-binaarsust, mis toonitab kehalist ja seksuaalset mitmekesisust ning ka perekondlikku mitmekesisust,” toonitab kohmaka sõnastusega seadus.

Piiskopid: tegu on rünnakuga südametunnistuse vastu

Seaduse rikkumise eest on ette nähtud kuni 6000 euroni ulatuvad rahatrahvid ning kõige raskemate võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise, mitmekesisuse ja sallivuse vastu suunatud “roimade” eest võib määrata kuni 120 000 euro suuruse trahvi.

Andaluusia katoliku piiskopid mõistsid ühisavalduses uue seaduse hukka, nimetades seda “ohuks perekonnaelule, haridusele ja ka meditsiiniprofessioonile”. Piiskoppide sõnul on tegu seadusega, mis “asetab löögi alla veendumustevabaduse, südametunnistuse vabaduse, oma laste harimise vabaduse, õpetajate kutsevabaduse ja ka usuvabaduse.”

“Olles kodanikuühiskonna osa, on kirikul kohustus seista inimelu ja perekonna kaitsel, mistõttu ei saa kirik olla vaiki, seistes silmitsi kodanike ja eriti katoliiklaste südametunnistuse vabaduse rikkumisega,” kirjutasid piiskopid, kelle sõnul on “esmajärjekorras löögi all oma laste kasvatuse ja hariduse eest vastutavate vanemate, ent samuti teiste haridustööga seotud inimeste südametunnistus.”