Lastele mittevajalike ja teadmata pikaajaliste mõjudega vaktsiini süstimisse tuleb suhtuda ülimalt kriitiliselt ning nulltolerantsi tuleb näidata üles sotsiaalministeeriumi seisukoha suhtes, et lapsi võib asuda vaktsineerima ka vanemate teadmata, toonitab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Sel nädalal sai kinnitust ammu õhus olnud kahtlus, et valitsus valmistub lastele Pfizer-BioNTechi koroonavaktsiini Comirnaty manustamiseks. Ilmselt oodatakse selleks kooliaasta algust, et koolides saaks tööle panna vaktsineerimispunktid ja et seega saaks võimalikult kiiresti võimalikult paljudele lastele vaktsiin sisse süstida. Niisugune plaan on mõistusevastane, vastutustundetu ja skandaalne.

Mõistusevastane on see plaan seetõttu, et lapsed reaalselt ei vaja kõnealust vaktsiini. Teatavasti ei kujuta Covid-19 endast laste suhtes pea mingit ohtu, sest väga harvade eranditega põevad lapsed selle haiguse läbi kas sümptomiteta või väga tagasihoidlike sümptomitega. Seega ei ole neile ka kasu vaktsiinist, mille peamiseks toimeks ei ole viirusega nakatumise ja nakkuse edasi andmise takistamine, vaid raskete sümptomite esinemise ärahoidmine. Rääkimata sellest, et kellelegi mingi vaktsiini manustamine mitte seetõttu, et ta ise seda vajaks, vaid kantuna muude ühiskonnagruppide huvist, on eetiliselt vägagi kaheldav praktika. 

Vastutustundetu on laste allutamine riiklikule vaktsineerimiskampaaniale aga seetõttu, et teatavasti käib jutt kiirkorras välja töötatud, väga lühikese aja jooksul testitud ja täiesti uudsel mRNA tehnoloogial baseeruvast vaktsiinist, mille pikaajalised kõrvalmõjud on teadmata ning millest põhjustatud tervisekahjustuste eest ei vastuta reaalselt mitte keegi. Laste vaktsineerimise riikliku kampaania käivitamine ilma selge vastuseta küsimusele sellest, kes ja kuidas vaktsineerimisega seonduvate vahetute ja pikema aja jooksul ilmnevate kahjude eest vastutab, peaks olema täiesti välistatud. Kui seda siiski tehakse, on selgelt tegu laste riikliku väärkohtlemise ja kuritarvitamisega.

Laste vaktsineerimise riikliku kampaania käivitamine ilma selge vastuseta küsimusele sellest, kes ja kuidas vaktsineerimisega seonduvate vahetute ja pikema aja jooksul ilmnevate kahjude eest vastutab, peaks olema täiesti välistatud.

Skandaalne on laste riiklik vaktsineerimiskampaania lisaks eelnevalt mainitule aga seetõttu, et lastele soovitakse hakata Covid-19 vaktsiini manustama mitte ainult vanemate nõusolekuta, vaid ka ilma, et nad oleks oma laste vaktsineerimisest üleüldse teadlikud. Just seda sõnumit vahendas mõne päeva eest ajaleht Postimees, tuues esile sotsiaalministeeriumi seisukoha, et kuigi üldreeglina otsustab laste vaktsineerimise üle lapsevanem, võib ometi (vähemalt 14-aastaseid) lapsi vaktsineerida üksnes nende endi nõusolekul, kui nad arvatakse võimeliseks ise poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma.

Siin on sõnum, mis peaks panema kõigil lastevanematel häirekellad helisema. Kuidas on võimalik, et valitsus peab mõeldavaks hakata eksperimentaalset vaktsiini meie lastesse süstima ilma, et meile kui lapsevanematele oleks sellest teadagi antud, meie nõusoleku saamisest rääkimata? Kes on need inimesed, kes tunnevad meie lapsi piisavalt hästi mõistmaks, kas nad on suutelised ise piisava põhjalikkuse ja vastutustundlikkusega poolt- ja vastuväiteid kaaluma? Koolide direktorid? Klassijuhatajad? Koolipsühholoogid? Ja kuidas saab üldse lastelt sellist võimekust eeldada, pidades silmas, et juba pikka aega on valitsus meedia kaasabil tegelenud mitte ainult ühiskonnas hirmuõhkkonna üleskloppimisega, vaid ka vaktsineerimise lauspropagandaga?

Kuvatõmmis ERRi portaalist

Iga mööduva päevaga on üha selgem, et kogu koroonaviiruse haldamise poliitika on sügavalt irratsionaalne. Nõudmine, et inimesed sellise poliitika ilmselgetest vastuoludest ja küsitavustest hoolimata heaks kiidaksid, on mõtlemisvõimeliste inimeste suhtes sügavalt alandav. Massilisest vaktsineerimisest on seejuures saanud justkui eesmärk iseeneses – sõltumata sellest, kas seda on üldse vaja või millised ohud sellega kaasnevad. 

Lastele mittevajaliku ja teadmata pikaajaliste toimega vaktsiini süstimisse tuleb igal juhu suhtuda ülimalt kriitiliselt. Absoluutse miinimumina tuleks vanematel anda koolidele kirjalikult teada, et ilma nende nõusolekuta ei tohi nende lastele manustada mitte ühtegi vaktsiini ning et kui seda siiski tehakse, võetakse ette kohtutee ja nõutakse vanemlikke õigusi rikkunud inimestelt vastutuse võtmist. Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on kindlasti valmis aitama selliseid kohtulahinguid algatada ja professionaalsele juriidilisele abile toetudes lõpuni viima.

Päisefoto: tilialucida/Bigstockphoto.com