Foto: Bigstockphoto.com

Objektiivi raadiosaates kommenteerivad Varro Vooglaid ja Veiko Vihuri pikemalt koalitsioonilepingus kokku lepitud plaani korraldada 2021. aasta sügisel rahvahääletus küsimuse üle, kas anda abielu mõistele mehe ja naise liiduna põhiseaduslik kaitse. Saate lõpus peatutakse ka Euroopa Liidu kasvaval survel allutada liikmesriike karistuste ähvardusel keskvõimule meelepärasele ideoloogilisele programmile.

Enne saate põhiteemade juurde minekut peatuti põgusalt silmakirjalikkusel, mis vaatab vastu sellest, kuidas Eesti Päevaleht ühelt poolt süüdistab seaduste piires tegutsevat rahandusminister Martin Helmet maffiariigi loomises, teiselt poolt pigistab aga sotsiaalminister Tanel Kiige teadliku, tahtliku, jätkuva ja riigikontrolli poolt kinnitust leidnud seaduserikkumise suhtes silmad kinni.

Saate põhiosas arutati küsimusi, mis seonduvad koalitsioonilepingu kohaselt 2021. aasta sügisel koos kohalike omavalitsuste volikogude valimistega toimuma pidaval referendumil selle üle, kas abielu tuleks määratleda põhiseaduses mehe ja naise liiduna. Muu hulgas toonitati, et see samm on vajalik peamiselt ühel konkreetsel põhjusel – selleks, et vältida abielu mõiste olemuslikku moonutamist, nagu see on toimunud paljudes Euroopa riikides, kus kooseluseaduse-laadse homopartnerlusseaduse läbisurumine on sillutanud teed ka "homoabielu" seadustamisele.

Saate lõpus pöörati tähelepanu ka Euroopa Liidu poolt Eestile avaldatavale survele kriminaliseerida nn vihakõne. Vastavale vajadusele osutas üldisemas plaanis hiljuti Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning hiljuti jõudis avalikkuse ette info ka selle kohta, et konkreetselt Eesti suhtes on alustatud rikkumismenetlusega, sest Eesti ei ole piisavalt ulatuslikult viinud ellu Euroopa Liidu nõudmist kriminaliseerida nn vihakõne ka sellistl juhtudel, kus sellega ei ole kellegi elu, tervist ega vara ohtu seatud.