Foto: bigstockphoto.com

Õiguskomisjon arutas teisipäevasel istungil erakonna Eestimaa Rohelised 35 805 allkirjaga ettepanekut muuta perekonnaseadust nii, et see ei oleks samast soost paaridele diskrimineeriv ja neil oleks võimalik abielluda. Komisjoni hinnangul on aga abieluvõrdsus Eestis juba praegu kõigi abieluvõimeliste isikute jaoks tagatud.

Petitsiooni autorite ettepaneku järgi võiks riigikogu muuta perekonnaseaduse sõnastust nõnda, et abielu oleks sätestatud kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost, et samasoolised paarid oleks koheldud teistega võrdselt.

Istungil tutvustasid oma seisukohti fraktsioonide esindajad. Kokkuvõttes leidis õiguskomisjon konsensuslikult, et Eestis kehtiv perekonnaseadus on põhiseadusega kooskõlas ega ole kellegi suhtes diskrimineeriv.

Komisjoni hinnangul on abieluvõrdsus Eestis tagatud kõigi abieluvõimeliste isikute jaoks. Märgiti, et riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuna ega ükski teine riiklik organisatsioon pole diskrimineerivaid sätteid perekonnaseaduses tuvastanud, samuti pole selle kohta Eestile etteheiteid teinud rahvusvahelised organisatsioonid.

Allikas: Riigikogu Facebook'i leht

Toimetas Martin Vaher