11. rasedusnädalal vaakumaspiratsiooni meetodil tehtud abordiga tapetud lapse jäänused. Foto: Center for Bio-Ethical Reform

Aasta ema tiitliga ei peaks pärgama ja seeläbi ema ideaali kehastusena esile tõstma inimesi, kelle töö osaks on emaüsas kõige väiksemate ja kaitsetumate laste tapmine ning seega ema ja lapse püha suhte ehk emaduse hävitamine, märgib Varro Vooglaid oma repliigis.

Pühapäeval kuulutas Eesti Naisliit Estonia kontserdisaalis toimunud tseremoonial aasta emaks naistearst Heli Veeberi.

"Naistearstina olen olnud lugematu arv kordi ema ja lapse esimese kohtumise juures, emana olen seda ise kogenud kolmel korral. Hetkest, mil vastsündinu väike keha antakse ema käte vahele ja nad teineteist näevad, saab alguse kõige tugevam inimeste vaheline side," sõnas Veeber tiitlit vastu võttes.

Sellisena on avalikkusele esitatud kuvand aasta emast kahtlemata ilus: tiitliga pärjati mitte ainult pikka aega abielus olnud ja kolm last üles kasvatanud ema, vaid ka pühendunud professionaal, kelle tööks on laste ilmale aitamine.

Paraku on selline kuvand mitte ainult poolik, vaid ka tegelikkust moonutav, sest naistearsti tööl on ka eelnevalt kirjeldatud helgusele otseselt vastanduv ja seda süngetesse varjudesse mattev pool. Nimelt on enamiku naistearstide rutiinse töö osaks mitte ainult laste ilmaleaitamine, vaid ka abortide tegemine ehk veel sündimata laste elu hävitamine.

Ligi 2500 aasta tagusest ajast kuni 20. sajandi teise pooleni arstide kutse-eetika standardiks olnud Hippokratese vande kohaselt tõotasid arstid hoiduda emaüsas kasvava lapse elu hävitamisest ja selle hävitamisele kaasa aitamisest. Praegusel ajal arstid enam Eestis Hippokratese vannet ei anna, vaid piirduvad arstivandega, kust on seksuaalrevolutsioonile jalgu jäänud elemendid välja roogitud.

Ometi on "abordiarstide" suhtes endiselt kohane lähtuda Hippokratese vande kokkuvõttes sedastatud põhimõttest: "Kui ma seda vannet pean ja ei riku, siis olgu mulle lubatud minu elust ja minu kutsest rõõmu tunda, igaveseks ajaks jäädes kõikide inimeste juures lugupidamisse. Kui ma aga vannet murran ja valevandlikuks saan, siis tabagu mind vastupidine saatus."

Puudub põhjus kahelda, et Heli Veeber on olnud oma lastele hea ema. Ent aasta ema tiitliga ei peaks pärgama ja seeläbi ema ideaali kehastusena esile tõstma inimesi, kelle töö osaks on emaüsas kõige väiksemate ja kaitsetumate laste tapmine ning seega ema ja lapse püha suhte ehk emaduse hävitamine. Seda enam, et aasta ema konkursi korraldajate sõnul lähtutakse eesmärgist tõsta esile ühiskonna jaoks olulisi väärtusi ja sümboleid.

Väärtustamist ja esiletõstmist väärib emaduse ideaal, mille osaks on kompromissitu austus elu vastu.Järvamaa Haigla kinnitas vastuseks järelpärimisele, et seal teevad aborte haiglas naistearstidena töötavad isikud, kelle hulka
kuulub ka "aasta ema" tiitli saanud Heli Veeber. Eestis on abortide teostamine osa naistearstide rutiinsest tööst. Olgugi, et raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse §-i 8 kohaselt ei saa kohustada günekolooge ja teisi tervishoiutöötajaid raseduse katkestamise protseduurist osa võtma, on raseduse katkestamise protseduurides osalemine ette nähtud ka Tartu Ülikooli günekoloogia residentuuri õppekavas. Abort seadustati Eesti territooriumil 1956. aastal Nõukogude Liidu üldise seadusemuudatuse alusel ning selleast ajast saati on abordi teel Eestist tapetud rohkem kui 1,5 miljonit last. Viimasel ajal on Eestis tehtud ca viis tuhat aborti aastas. Praeguse ajani rahastab Vabariigi Valitsus Haigekassa eelarve läbi iga viimast kui Eestis tehtavat aborti, sõltumata selle põhjusest.

https://www.youtube.com/watch?v=MOEhiE1DAUo