Illustratsioon: Micha Klootwijk/Bigstockphoto.com

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldab neljapäeval, 13. mail ajavahemikus 12:00-13:30 Tallinnas Soome suursaatkonna juures piketi Päivi Räsäneni toetuseks.

Päivi Räsänen on Soome endine siseminister ja praegune parlamendi liige, kelle vastu on riigipeaprokuröri Raija Toiviaineni nõudmisel algatatud kriminaalmenetluses esitatud kuriteosüüdistus, kuna ta on kristlasena väljendanud piibli õpetusel rajanevat kristlikku arusaamist abielueetikast, mille kohaselt kuuluvad seksuaalsuhted mehe ja naise vahelisse liitu ehk abiellu ning mis käsitleb seega seksuaalsuhted samast soost isikute vahel ebamoraalsena. 

Praeguseks on Räsäneni vastu algatatud uurimine jõudnud süüdistuse esitamiseni kolmes väidetavas kuriteoepisoodis, mis on seotud tema väljaütlemistega homoseksuaalsete suhete moraalsuse teemal. Süüdistuse kohaselt riivab Räsäneni poolt öeldu homoseksuaalse eluviisiga inimeste inimväärikust ja võrdõiguslikkust ning väljub sõna- ja usuvabaduse piiridest. Süüdimõistmisel ootab viie lapse emast Räsäneni reaalne kuni 2-aastane vanglakaristus. 

"Kui varased kristlased jäid oma veendumustele kindlaks lõvikoopas, siis miks ei võiks mina teha seda kohtusaalis? Ma ei tagane oma kirjutatust ega palu vabandust apostel Pauluse õpetuse pärast. Olen valmis kaitsma sõna- ja usuvabadust nii kaua kui vaja. Samuti julgustan ka teisi oma sõna- ja usuvabadust kaitsma. Peaprokuröri otsus näitab, et on aeg nende vabaduste eest välja astuda," kirjutas Räsänen Facebookis temale esitatud vihakõnesüüdistusi kommenteerides.

Räsäneni juhtum kujutab endast äratuskella ka Eestile, kuna Euroopa Liidu keskvõimu poolt nõutav ja Reformierakonna poolt edendatav nn viha- ehk vaenukõne kriminaliseerimise projekt tooks siinpool Soome lahte kaasa samasugused õiguslikud probleemid, võimaldades inimesi ideoloogiliselt lubamatuks arvatud seisukohtade väljendamise eest vangi panna ilma, et nende seisukohtade väljendamisega oleks kellegi elule, tervisele või varale ohtu tekitatud.

„Päivi Räsäneni vastu algatatud protsessi laiem sõnum kogu ühiskonnale on selge: kui sa ei nõustu domineeriva ideoloogiaga, kuid ei taha riikliku repressiivaparaadi hammasrataste vahele sattuda, siis hoia oma suu kinni," selgitas SAPTK juhataja Varro Vooglaid, toonitades ühtlasi, et pikett lähtub nii eesmärgist avaldada Räsänenile toetust kui ka eesmärgist teadvustada Eesti ühiskonnas väga tõsiseid ohte sõnavabadusele, mida Euroopa Liidu nõudmine nn viha- ehk vaenukõne kriminaliseerida endaga kaasa tooks.

Organiseerijad rõhutavad kavatsust korraldada pikett soliidselt ja rahumeelselt ning mõistavad juba ette hukka võimalikud provokatsioonid. Piketist on osa võtma oodatud vaid inimesed, kes reaalselt jagavad piketi keskmes olevaid seisukohti.

Politseid tänatakse võimaliku valmisoleku eest tulla omaalgatuslikult suure hulga relvastatud kiirreageerijate ja politseikoertega appi piketti läbi viima, aga samas kinnitatakse, et piketi läbiviimisega saadakse ise hakkama ning et politseijõude võiks kasutada pigem seal, kus neid on reaalselt vaja. Ühtlasi kinnitavad korraldajad, et pikett ei kujuta endast põhiseaduslikule korrale kõige vähematki ohtu.