Euroopa Liidus pumbatakse pahempoolsusse rohkesti George Sorose raha, kuid liikmesriikide tasandil veel mitte piisavalt. Foto: Scanpix

George Sorose poolt rahastatud valitsusväline organisatsioon paneb Euroopa Liidule südamele "pumbata" rohkesti raha vasakpoolse valgustustöö organitesse, kuna rahvas on "paremäärmuslaste" poolt "haneks tõmmatud" ega taha uskuda, et massiimmigratsioon neile kasuks tuleb.

"Euroopa Liit paistab olevat võimetu peatama paremäärmusluse tõusu," kirjutas Euractivis organisatsiooni Civil Liberties Union for Europe esindaja Israel Butler.

Butler viitas Tšehhis, Austrias ja isegi Saksamaal pead tõstvale "paremäärmuslikule populismile" ning kutsus Brüsselit tegudele, sest vastasel korral jäävad "progressiivsed valitsused … jõuetusse vähemusse."

Sest "paremäärmuslik populistlik zombi trumpab nad üle."

"Aga lootus pole kadunud," toonitab Butler ning toobki antud kontekstis esile rahastada veelgi jõulisemalt ja liikmesriikide tasandil vasakpoolseid valitsusväliseid organisatsioone.

Ta juhib tähelepanu tõsiasjale, et "iga riik, mis valmistub liituma Euroopa Liiduga, näeb, kuidas Euroopa rahastust … valitsusvälistesse organisatsioonidesse pumbatakse."

Ja nüüd "polegi Euroopa Liidul muud vaja, kui kopeerida neid mudeleid oma liikmesriikide siseselt."

Lekkis Sorose silmis usaldusväärsete Euroopa Parlamendi liikmete loetelu