Rishi Sunak ja Suella Braveman selgitavad vägistamisjõukude rakkerühma kava, 3.04.2023 Foto: Scanpix

Ühendkuningriigi siseminister Suella Braverman tõdes Ameerika Ühendriikide pealinnas peetud kõnes, et paljukultuurilise sidusa ühiskonna loomine on nii Euroopas kui Ühendkuningriigis läbi kukkunud.  

Braverman rääkis mõttekojas American Enterprise Institute'is (Ameerika Ettevõtlusinstituut) peetud kõnes:

"Kontrollimatu sisseränne, saamatu lõimimine ja eksitav multikultuursuse dogma moodustavad kokku mürgise segu, mis on viimaste aastakümnete jooksul Euroopat mürgitanud. Mina ei ole esimene, kes sellest aru saab. 2010. aastal pidas Angela Merkel kõne, milles tõdes, et multikulturalism on lõplikult läbi kukkunud. 

Lühikest aega peale teda esinesid samasuguste avaldustega Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy ja Ühendkuningriigi peaminister David Cameron

Multikultuursus ei nõua sisserändajatelt lõimumist. See on läbi kukkunud, kuna inimestel on lubatud tulla meie [Ühendkuningriigi] ühiskonda ja elada selles paralleelelusid. Neil lubatakse elada ühiskonnas, kuid nad ei ole ühiskonna osa. Lisaks, äärmuslikumatel juhtudel võivad nad elada oma elu viisil, mis on ohuks ühiskonna stabiilsusele ja turvalisusele. …

Täna me kogeme selle läbikukkumise järelmõjusid. Te võite seda näha kõikjal Euroopa tänavatel, alates Malmöst, Pariisist, Brüsselist kuni Leicesterini." 

Braverman juhtis samuti tähelepanu, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1951. aastal vastu võetud pagulasseisundi konventsioon on lootusetult ajale jalgu jäänud.

Konservatiivse kallakuga päevalehe Telegraph ajakirjanik Rakib Ehsan tõdeb:

"Kõige hullem Briti paljurahvuselisele demokraatiale pole mitte valgete brittide rassism, vaid selleks on suguharu ideoloogiate import, mis kütavad üles lahkhelisid rahvusvähemuste gruppide vahel."

Viimaste aastate jooksul on hindude ja moslemite, erinevate Aafrika suguharude, mustade ning araablaste jne vahel toimunud ohtralt veriseid kokkupõrkeid. Kuulus "pussitamiste epideemia" on peamiselt musta kogukonna probleem.

Lisaks murele, et erinevad rassi-, usu- ja rahvuste kogukonnad ei saa omavahel läbi, kestab kohati tänaseni "vägistamisdžihaad".

Ehsani sõnul saadakse probleemist küll aru, kuid mitte keegi sotsiaalsfäärist, korrakaitsejõududest ja poliitikutest ei taha multikulti väljakutsega rinda pista. Nime poolest konservatiivsed toorid on valitsenud Ühendkuningriiki viimased 13 aastat, kuid olukord lõimumise ja massisisserändega on muutunud ainult hullemaks.

Braverman sai oma arvamuse pärast kurjustada nii poliitilistelt konkurentidelt, ÜRO ametnikelt, MTÜ tööstuselt ja korporatistlikult ajakirjanduselt. Ehsan nimetab tõusnud lärmi "ulgumiseks".

"Ulgumine" läks ilmselt nii suureks, et neljapäeval (28.09.2023) esines Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak avaldusega Briti "fantastliise multikultuurse demokraatia" teemal.

Sunak ja Braverman on mõlemad India päritolu. Sunak kuulub brahmiinide kasti. Braverman kuulub Triratna Budistlikusse Kogukonda, mida nimetatakse budistlikuks "sektiks".

"Ohtude ennetamist teadlikult saboteerivad inimesed antakse tulevaste põlvede kohtu alla," rääkis konservatiivne Briti poliitik Enoch Powell 1968. aastal peetud massisisserännet ja multikultuursust käsitlevas "verejõgede" kõnes.

Toimetas Karol Kallas