Douma linn Süürias. Foto: Scanpix

ÜRO Julgeolekunõukogu ees esines 20. jaanuaril ÜRO Keemiarelvade järelvalveorgani OPCW endine spetsialist Ian Henderson, kes paljastas, kuidas OPCW võltsis Süüria ründamise õigustamiseks tema meeskonna Süürias läbi viidud väidetava keemiarünnaku uuringu tulemusi.

2018. aasta aprillis panid Süüria valitsusväed moslemiterroristidest Süüria “opositsioonijõudude” väitel nende vastu toime keemiarünnaku. OPCW saatis rünnakut uurima spetsialistide meeskonna, kes seadis hiljem väite rünnaku toimumisest üksmeelselt kahtluse alla. Tippjuhtkonna survel kirjutati lõpparuanne ümber ja selles väideti, et Süüria valitsusväed kasutasid “opositsioonijõudude” vastu keemiarelva. Viidatud lõppraportit – nagu oleks Süüria kasutanud võõrpäritolu islamistide vastu keemiarelva – kasutasid USA, Inglismaa ja Prantsusmaa õigustamaks Süüria valitsusvägede ründamist. Sellest on pikemalt kirjutanud ka Objektiiv.

Henderson pidi Hiina ja Venemaa ÜRO esinduste kutsel esinema ÜRO Julgeolekunõukogus, kuid USA ei andnud talle riiki sisenemiseks luba. Julgeolekunõukogu istungid toimuvad ÜRO peakorteris, mis asub Ameerika Ühendriikide suurlinnas New Yorkis.

Alljärgnevalt on ära toodud OPCW valede paljastaja Ian Hendersoni video teel esitatud tunnistuse ärakirjutus.

Minu nimi on Ian Henderson. Ma olen endine OPCW uurimismeeskonna juht ja töötasin organisatsioonis ligikaudu kaksteist aastat. Ma kuulsin käesolevast kohtumisest Hiina ÜRO esinduse kaudu, kes ka mu ÜRO-sse esinema kutsus. Paraku mulle keelduti ettenägematutel põhjustel andmast USA elektroonilist viisat (ESTA visa) ja ma ei saanud ise kohale tulla. Selle tõttu panin ma kokku kirjaliku aruande ja käesolev kõne on selle lühike sissejuhatus.

Esmalt tahan ma rõhutada, et ma ei ole vilepuhuja ja mulle ei meeldi see määratlus. Ma olen endine OPCW spetsialist, kes tunneb valdkonnas toimuva pärast muret ja ma pean käesolevat kogu [ÜRO Julgeolekunõukogu] seaduslikuks ja kohaseks foorumiks, kus taas oma muredest rääkida.

Teiseks tahan ma välja tuua, et ma pean OPCW-d kõrges aus, nagu ka seal töötavate inimeste professionaalsust. Ma rõhutan: organisatsioon ise ei ole katki. Minu mure on seotud mõnda tundlikku missiooni puudutavate teatud juhtimispraktikatega.

Minu mure on loomulikult seotud faktileidmismissiooni (Fact Finding Mission; FFM) 7. aprillil [2018. a] toimunud väidetava keemiarünnaku uurimisega Doumas, Süürias. Minu mure, mida jagavad ka mitmed teised inspektorid, on seotud edaspidise [OPCW] tippjuhtkonna poolse salatsemise, kuidas meie uurimistulemusi hiljem käideldi ja lõppraporti kokkupanemisega.

Asjaga tegeles kaks meeskonda. Üks meeskond, millega ka mina ühinesin pisut aega peale selle algust, tegutses Doumas, Süürias. Teine meeskond tegutses riigis X.

Peamine murekoht puudutab 2018. aasta juulis välja kuulutatud uut kontseptsiooni, nõndanimetatud FFM-i tuumikmeeskonda. Selle [uue tuumikmeeskonna moodustamise] tulemusena vallandati kõik inspektorid, kes osalesid Douma sündmuskoha uurimises ja kes tegelesid pärast seda kogutud materjali analüüsimisega.

FFM-i lõppraporti väited olid vastuolulised ja täiesti vastupidised sellele, millisele järeldusele jõudis uurimismeeskond nii Doumas kohapeal kui peale seda. Juba vaheraporti esitamise ajal juulis 2018 olid meil tekkinud tõsised kahtlused, kas selline rünnak üldse aset leidis.

FFM-i lõppraport ei selgita ega kajasta Doumas kohapeal viibinud meeskonnaliikmete vaateid – antud juhul saan ma rääkida paraku ainult enda eest –, raport ei selgitanud milliseid uusi leide, fakte, infot, andmeid või tunnistajate ütluste, toksikoloogiauuringute, keemia-, inseneri- ja ballistikaanalüüse on vahepeal juurde tulnud, mis lubaksid täiesti ümber pöörata seisukohad, milleni oli 2018. aasta juuliks jõudnud Douma meeskond.

Omalt poolt ma jätkasin kuue kuu vältel nende [väidetavate helikopteritelt heidetud keemiarelvade] silindrite ehituse ja ballistika uurimist, mis kinnistas minu arusaama, et keemiarünnakut ei toimunud.

Minu arust tuleb see lugu lahendada täpse teaduse ja inseneritöö abil. Minu jaoks ei ole see poliitiline arutelu. Ma olen vägagi teadlik, et selle ümber käib poliitiline arutelu.

Lõpetuseks tahaksin ma mainida, et ma olin ka uurimismeeskonna juht, kes käivitas väga vastuolulise Damaskuse lähedal asuva [väidetava keemiarelvatehase] Barzah SSRC kompleksi inspektsiooni. Ma osalesin meeskonna töös kohapeal ja kirjutasin kahe eelneva ja viidatud missiooni raportid Barzah SSRC keemiatehase või laboratooriumikompleksi kohta, milles teatasin, et kompleks on raketirünnakuga purustatud.

See aga on täiesti teine teema ja hetkel ma lõpetan. Tänan teid.”

Ian Hendersoni ütlusi ÜRO Julgeolekunõukogus käsitleb ka Ron Paul 22. jaanuaril 2020 üllitatud videos.

Toimetas Karol Kallas