Kristlikud erakoolid on astunud samme rahastamise kitsendamise vastu, kinnitab Eesti Kristlike Erakoolide Liidu juhatuse liige ja Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor Tarvo Siilaberg Objektiivile antud intervjuus.

Tarvo Siilabergi hinnangul tuleks Jürgen Ligi poolt algatatud eelnõu tagasi võtta ja moodustada laiapõhjaline koda, kuhu oleks kaasatud ka erakoolide esindajad koos kohalike omavalitsuste liitude esindajate ja haridusministeeriumi ametnikega.

"Tahaksin teha haridusministrile ja tema juhitavale ministeeriumile ettepaneku praegu tekkinud olukorra peatamiseks," ütles Siilaberg.

Siilabergi sõnul tuleks välja töötada tegelikult toimiv erakoolide seaduse muudatus, mis arvestab nii kohalike omavalitsuste kui erakooli pidajate huve.

Erakoolidelt tegevustoetuste äravõtmine looks Tarvo Siilabergi arvates olukorra, kus kogukonnakoolidel kaovad ära majanduslikud garantiid.

"Ei saa sajaprotsendiliselt väita seda, et koolidel korraga tekivad rahastusprobleemid või eelarveline kadu, ent garantiid tulevikku planeerides kaovad kindlasti," ütleb Siilaberg

Haridusministri plaanide taga näeb Peetri Kooli direktor eelkõige mõistmatust: "Riiki mõistetakse kui asutust, millel on uksed ja aknad ja millest saab sisse-välja käia, seda ei mõisteta kui ühiskonda, kus peaks olema võrdsus lapsevanemate ja koolipidaja valikutes. See on Exceli tabeli mõtlemine, mis selle taga on."

Siilabergi sõnul on iga kooli kõige kalleim vara eelkõige lapsevanemate usaldus: "Lapsevanemad on realiseerimas oma põhiseaduslikku otsustusõigust kristlike koolide kasuks ja nad usaldavad seda haridust mida erinevad kristliku taustaga koolid Eestis pakuvad."

"Minu sõnum kõikidele lapsevanematele on see, et tuleb olla julged, usaldada üksteist – koostegutsemises peitub jõud. Nii on need koolid tekkinud, nii on need koolid kasvanud ja nii need koolid kestavad ka edasi," tõdeb Tarvo Siilaberg lõpetuseks.