Toetus Rail Balticu projektile järjest väheneb

Foto: BillionPhotos/Bigstockphoto.com

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsiti 8.-26. augustini inimeste arvamust Rail Balticu kohta. Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et toetus antud projektile väheneb ning hetkel toetab Rail Balticu rajamist 44% Eesti elanikest.

Kui eelmine aasta küsis inimeste arvamust Rail Balticu kohta uuringufirma Faktum-Ariko, siis sellel aastal on seda kaks korda teinud Turu-uuringute AS. Kolme küsitluse põhjal paistab välja inimeste toetuse vähenemine antud projektile.

Turu-uuringute AS-i poolt esitatud küsimus kõlas järgmiselt: “Mil määral Teie toetate Rail Balticu raudtee ehitamist Tallinnast läbi Pärnu Riia ja Kaunase suunas?”

Eelmisel aastal Faktum-Ariko poolt läbi viidud küsitlus näitas Rail Balticule 58% vastajate toetust. Käesoleva aasta veebruaris Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitluses oli toetajaid 52%. Samuti Turu-uuringute AS-i poolt selle aasta augustis läbi viidud küsitluse põhjal on toetus veelgi vähenenud ning pooldajate ja vastaste osakaal on praktiliselt võrdne. Viimastel andmetel toetab Rail Balticu rajamist 44% ja vastu on 43% Eesti elanikest.

Keskmisest enam on Rail Balticu toetajaid muust rahvusest ning nooremate vastajate seas. Eestlastest toetab Rail Balticu rajamist 38% ning 50% on selle vastu; muust rahvusest vastajatest aga toetab Rail Balticu rajamist 50% ja 29% on vastu.

„Kõige rohkem toetavad Rail Balticu projekti mitteeestlastest noored (15-35 aastased) vastajad,“ kommenteeris sotsioloog Juhan Kivirähk. “Küsitluses eristati ka kindlalt ning pigem toetajaid ja selgus, et projekti kindlaid toetajaid on 14% ning vastaseid 23%,” lisas ta.

Kui vaadata ainult valimisealiste Eesti Vabariigi kodanike hinnanguid, siis on Rail Balticu vastaste osakaal pooldajate omast suurem (suhtega 48% vastu ja 42% poolt).

Mainitud andmed pärinevad Turu-uuringute AS-i poolt 2018. aasta augustis läbi viidud küsitlusest. Silmast-silma intervjuudes küsitleti 1005 Eesti Vabariigi alalist elanikku kelle hulgas oli 801 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Kui peate Objektiivi tegevust oluliseks, siis toetage seda annetusega! Annetuse vormistamine annetustelehel võtab vaid mõne hetke. Täname!

Aidake viia artikli sõnum palju suurema hulga inimesteni, jagades artiklit sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega!
JAGA