Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide armees on kehtestatud kohustuslik Covid-19 vastu vaktsineerimine ja sõjavägi on kiitnud heaks ainult kaks protsenti taotletud usupõhistest ning meditsiinilistest vaktsiini vabastustest.

Kui usupõhist Covid-19 vasktiinivabastust on armees taotletud 1465 korral, siis see õigus on sõjaväelastele antud ainult 20 juhul. Ühtekokku on vaktsineerimisest vabastamist sõjaväes ametlikult taotletud 8000 korral, vahendab LifeSiteNews

Usupõhiseid vaktsiinivabastusi on läbi vaadatud avalduste kohta antud ainult ühel protsendil juhtudest ja meditsiinilisi vabastusi pisut rohkem kui kolm protsenti läbi vaadatud avalduste kohta (34 vabastust 1000 läbivaadatud avalduse kohta).

Religioosse vaktsiinivabastuse saamiseks peavad taotlejad kohtuma sõjaväe kaplanitega, kellel tuleb hinnata kui "siiras" on sõduri usk. Samuti tuleb aru anda ülemustele ja meditsiinipersonalile. Vaktsiinivabastuse andmisel hinnatakse samuti seda, kui ohtlikku mõju avaldab sõduri vaktsiinivabastus missioonide teostamisele, üksuste sidususele, sõjaväe tervisele ja turvalisusele ning sõjalisele valmisolekule. Väidetavalt annavad kaplanid vaktsiinivabastust taotlevatele sõduritele ühe esimese asjana teada, et selle saamine on väga ebatõenäoline. 

Kui vaktsiinivabadus on "oht" USA sõjaväe missioonidele ja üksuste sidususele, siis samas on sõduritel kõik õigused oma sugu "vahetada" ning sõjavägi maksab kinni nii hormoonpreparaadid kui ka kirurgilise sekkumise. 

Vaktsiinisund kehtestati USA sõjajõududes 2021. aasta augustis ja nõuti, et see viidaks läbi kiirkorras.

USA sõjajõududes teenib ja töötab üle ühe miljoni inimese, kellest ligikaudu 60 000 on tänaseni vaktsineerimisest keeldunud ja neid ähvardab erru saatmine.

Käesoleva aasta märtsis leiti, et Covid-19 vastu vaktsineerimisega on ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 25. veebruarini Ameerika Ühendriikides kaasnenud 11 289 perikardiidi/müokardiidi juhtumit. 2021. aastal registreeriti selliseid juhtumeid USA föderaalses vaktsiinivigastuste andmebaasis VAERS kokku 24 177. Aprillis avaldatud Iisraeli uuringust selgub, et nimetatud südameprobleeme ei saa ajada ainult Covid-19 nakatumiste kaela.

Sadu tuhandeid vaktsiinivigastusi on üles loetud näiteks ainult ühe vaktsiinitootja Pfizer enda andmetes. USA Kaitseministeeriumi haigusnähtude andmebaas DMED näitas, enne kui vigaseks kuulutati ja kinni pandi, et erinevate terviseprobleemide hulk on sõjaväelaste seas peale vaktsineerimist suurenenud kordi-kümneid. 

Toimetas Karol Kallas