USA valitsusue ametlik sündimata laste tapmise võrgulehekülg. Pilt: ekraanitõmmis

Päev peale USA ülemkohtu otsust, et föderaalvalitsus ei saa osariike sundida tapma sündimata lapsi, avas demokraatide valitsus emaüsas elavate laste "seaduslikust ja turvalisest" tapmise õigusest teavitava võrgulehekülje.

Lehekülje aadress on reproductiverights.gov. Tipptaseme domeen .gov näitab, et tegemist on Ameerika Ühendriikide valitsuse ametliku üllitisega.

USA valitsuse sündimata laste tapmise juhiste leheküljel on kirjas:

Tea oma õiguseid: sigimisõiguste tervishoid

Reproduktiivõiguste tervishoid, sealhulgas ligipääs rasestumisvastastele vahenditele (ing k uuskeeles "sünnikontrollile" – birth control) ja turvalisele ning seaduslikule sündimata laste tapmisele, on oluline osa meie tervisest ja heaolust. Kuigi Roe v Wade kohtuotsus tühistati, on paljudes osariikides sündimata laste tapmine seaduslik ja teised reproduktiivõiguse terviseteenused on jätkuvalt seadusega kaitstud. Ameerika Ühendriikide tervise ja sotsiaalteenuste ministeerium (HHS) on tagab teile pühendunult täpse ja ajakohase teabe, kuidas saada ja kuidas toimib sigimisõiguse ravi [eest maksmine] ning kuidas pääseda ligi vajalikele ressurssidele. Meie eesmärgiks on tagada, et te saaksite asjakohast teavet ja tuge. 

Edasi selgitatakse, et inimestel on õigus saada "turvalisi ja seaduslikke" sünnikontrolli vahendeid, mille seast leiab näiteks steriliseerimise.

Järgneb "õigus saada sündimata laste tapmise teenuseid", millisest rubriigist leiab, et abordiravimid on USA Toidu ja Ravimiameti poolt heaks kiidetud juba aastast 2000 ning need on "turvalised ja tõhusad". Samas tunnistatakse, et Medicaid (riiklik madalate sissetulekutega inimeste tervisekindlustuse süsteem) maksab sündimata laste tapmise eest ainult vägistamise ja intsesti korral, või kui rasedus kujutab ohtu patsiendi elule.

Samas lohutatakse, et sündimata laste tapmise tööstuse lipulaevade, nagu Planned Parenthood (Planeeritud vanemlus) ja National Abortion Federation (Riiklik abordiühingute liit), koostatud veebilehelt abortionfinder.org – Eesti keelde tõlgituna "abordileidja" – leiab sündimata laste tapmise keskuste kõrval ka toimingu rahastajad. Samal leheküljel viiakse inimesed soovi korral kokku ka juriidilise abi pakkujatega. Leheküljelt leiavad soovi korral abi "15- aastased ja nooremad" inimesed. 

Päev enne ajaloolist otsust, millega sündimata laste tapmise õiguse üle otsustamine anti tagasi osariikide seaduseandjatele, langetas ülemkohus teise väga olulise põhiseadusesse kirjutatud relvakandmise õigust puudutava otsuse, milles sätestati, et osariikidel-omavalitsustel ei ole õigust keelata inimestel kanda enda kaitseks relvi või nõuda selleks eraldi luba.

Senini pole USA valitsus avanud võrgukeskkonda, millelt inimesed leiaksid tulirelvade käsitsemise koolitajad, lähimad relvapoed ja õigusabi pakkujad. 

2019. aastal – mis on viimane aasta mille kohta CDC on andmed avaldanud – tapeti USA-s 629 898 sündimata last. 2020. aastal – mis on viimane ametlike andmetega aasta – suri Ühendriikides tulirelvade läbi 45 222 inimest. 54 protsenti sellest olid enesetapud, 43 protsenti mõrvad ja 3 protsenti "muud" põhjused. Tulirelvade kätte suri vastu enda tahtmist 2020. aastal alla 20 000 inimese, ehk tapmiste vahe tulirelvade "kahjuks" on üle 31 korra. 

Ameerika Pediaatrite Erialaühingu kodulehel kirjutatakse inimese elu alguse kohta:

Valdav osa inimeste bioloogilistest teadusuuringutest kinnitab, et inimese elu algab viljastumise-eostumise hetkest. Viljastumise hetkel tekib terviklik inimolevus, kes on geneetiliselt ainulaadne, indiviidist sügootiline elav inimorganism, liigi Homo Sapiens liige, mis vajab kasvamiseks ja arenemiseks ainult õiget keskkonda. Inimese vahe tema täiskasvanu ja sügoodi eas on ainult kujus, mitte olemuses. Käesolev artikkel keskendub teaduslikkule tõestusele, millal algab inimese elu. 

Toimetas Karol Kallas