Naistudengid peavad Kanadas ideoloogilistel kaalutlustel leppima võistlemisega meessoost isikute vastu. Foto: Wayhome Studio/Bigstockphoto.com

Enamiku Kanada ülikoolide spordiprogramme ko-ordineeriv ülikoolispordi organisatsioon kiitis heaks uued põhimõtted, mille kohaselt lubatakse end naisena identifitseerivatel meestel võistelda erinevatel spordialadel naiste seas.

“Alates käesolevast hetkest on kõigil U SPORTS’i tudengitest sportlastel õigus võistelda sellise võistkonna koosseisus, mis vastab kas nende sünniga saadud bioloogilisele soole,” teatas tudengispordi organisatsioon U Sports 26. septembril, tutvustades oma uut ja varasemast “hõlmavamat” nn transsoolisuse poliitikat.

Ühtlasi tuuakse uutes põhimõtetes selgelt esile, et meestelt ei nõuta midagi enamat kui enese identifitseerimist naisena – naiste seas võistlemiseks pole tarvis ei seda nn soovahetusoperatsiooni ega ka hormoonteraapia läbimist.

“U SPORTS-i poolt heaks kiidetud põhimõtted ei nõua tudengitest sprortlastelt nende sooidentiteediga kooskõlas olevas kategoorias võistlemiseks hormoonteraapia läbimist,” toonitatakse värskelt kehtestatud reeglites.

Organisatsiooni Kanada Tõelised Naised (Real Women of Canada) asepresident ja õigusnõustaja Gwendolyn Landolt ütles teemat kommenteerides, et kõnealune poliitika eirab täielikult tervet mõistust ning asetab naissoost sportlased olukorda, kus neil tuleb seista silmitsi bioloogiliselt meessoost ja seega ilmselget füüsilist eelist omavate vastastega.

Tema sõnul tähendab niisugune ideoloogiline projekt praktikas seda, et naised peavad ülikoolispordist taanduma meeste pärast, kes määratlevad end naistena ning kel lubatakse nüüd enamikus Kanada ülikoolides liituda naiste võistkondadega.

LOE SEODUVAL TEEMAL: Transsooline “naine” põhjustas päriselt naissoost vastasele MMA võitluses peapõrutuse ja purustas tema silmakoopa * Allpool on teine näide sama “transsoolise naisvõitleja” esitusest tõelise naise vastu.

“See on täiesti jabur. Põhimõtteliselt hävitatakse niimoodi ära võistlussport kui selline,” toonitas Landolt. “Mehed ja naised ei ole ju füüsiliselt mitte kuidagi võrdsed.”

“Asi ei ole ainult lihasmassis. Meestel on ka füüsiliselt suurem süda. Nende respiratiivsüsteem on erinev. Nende kehaehitus on oluliselt teistsugune. Seda füüsilist reaalsust ei saa lihtsalt eitada,” laiutas ta käsi.

Uued reeglid ei pööra neile asjaoludele aga mingit tähelepanu, eirates tõsiasja, et end naistena identifitseerivatel meestel saab olema naiste vastu võisteldes kõrgemast testosteroonitasemest ja suuremast füüsilisest võimekusest tulenevalt suur eelis.

U Sporti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Ken Saint Eloy sõnul otsustas organisatsioon mitte nõuda naiste vastu võistlemiseks nn transsoolistelt atleetidelt hormoonteraapia läbimist, kuna see ei mõjuta lihasmassi. Samuti olevat sellise otsuse langetamisel juhindutud Kanada Spordieetika Keskuse juhistest.

Arvata, et mehed ja naised on füüsilise võimekuse poolest võrdväärsed, on lihtsalt hullumeelsus. Niisuguse asjaga ei peaks keegi kaasa minema, isegi kui see haavab transsooliste tundeid.

“Meile orientiiriks olnud dokument, mille on koostanud Kanada tippeksperdid antud valdkonnas, järeldab selgelt, et transsoolisuse poliitikad, mis nõuavad kirurgilist sekkumist või hormoonteraapia läbimist, ei rajane otsesel teaduslikul tõendusmaterjalil, mis kinnitaks, et erinevad hormoonide tasemed mõjutaks oluliselt ja järjepidevalt atleetide sportlikku võimekust,” märkis Eloy.

Landolti sõnul püüab aga transsoolisuse liikumine veenda kanadalasi loobuma tervest mõistusest ja võtma omaks selgelt mõistusevastaseid ideoloogilisi positsioone.

“Arvata, et mehed ja naised on füüsilise võimekuse poolest võrdväärsed, on lihtsalt hullumeelsus,” kordas ta. “Niisuguse asjaga ei peaks keegi kaasa minema, isegi kui see haavab transsooliste tundeid.”

Samuti hoiatab Kanada Tõeliste Naiste asepresident end mehena identifitseerivaid noori naissoost atleete, et nad ei üritaks osaleda tõeliste meeste võistlustel Ameerika jalgpallis või mõnes muus kontaktses spordis.

“Te võite lihtsalt surma saada,” ütles Landolt. “Proovida ju võib, aga edulootust pole mitte mingisugust.”

Ühtlasi kutsus Landolt naissoost sportlasi ülikoolispordi uutele põhimõtetele vastu hakkama.

“Ma julgustan naisi algatama petitsioone, et seista oma õiguste eest,” ütles ta. “Selline jaburus peaks olema täiesti vastuvõetamatu.”

Toimetas Varro Vooglaid

“Transsoolisuse” ideoloogia pealetung on sõda terve mõistuse, tõe ja inimloomuse vastu

VAATA: USA tudengite jaburad vastused elementaarsetele küsimustele annavad tunnistust ajastu ideoloogilisest mõistusevarjutusest