Rahandusminister Martin Helme ja sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Objektiiv

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partneri staatuse omandanud Eesti Inimõiguste Keskus jääb ühes oma projektipartneri Eesti LGBT Ühinguga ilma Sotsiaalministeeriumi kaudu antavast hasartmängumaksust laekunud toetusest, vahendab Delfi.

Projekt, mille elluviimiseks mõeldud rahaline toetus peatatakse, kannab nime “Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas”. Ühtlasi peatatakse toetuste väljamaksmine Eesti Naisteühenduse Ümarlaua Sihtasutuse projektile „Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole“ ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektile „ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust“.

Toetuste väljamaksmise peatamise aluseks on rahandusminister Martin Helme korraldus, mis lähtub Riigikontrolli poolt kinnitust leidnud tõsiasjast, et hasartmänguseaduse alusel ei ole Sotsiaalministeeriumi kaudu lubatud rahaliselt toetada projekte, mis on suunatud võrdsete võimaluste edendamisele. Vastava otsuse allkirjastas 10. juulil väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, kes täidab hetkel rahandusministri kohuseid.

Nagu SAPTK Riigikontrollile saadetud ja LEADELL Pilv Advokaadibüroo koostatud põhjalikus õiguslikus analüüsis toonitas, võib hasartmängumaksu seaduse paragrahvi 7 lõige 4 punkt 2 kohaselt hasartmängumaksust laekunud rahaga toetada sotsiaalministeeriumi kaudu üksnes niisuguseid projekte, mis on mõeldud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega inimeste või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks.

Sotsiaalminister Tanel Kiik toetuste väljamaksmise peatamisega ei nõustu, nimetades seda ebaloogiliseks ja küüniliseks, ilma õigusliku aluseta sammuks.

“Meie parimate hinnangute kohaselt õiguslikku volitust selleks pole –
tegemist on juba sõlmitud lepingutega,” ütles Kiik, lisades ühtlasi, et peab rahandusminister Helme niisugust käiku kummaliseks, sest viimane polevat pärast veebruarikuud selles küsimuses tema poole pöördunud.

Varem on keskerakondlasest Kiik lubanud, et kuni tema on sotsiaalminister, homoaktivistide riiklikku rahastamist ei lõpetata.

Hiljuti tõi Objektiiv esile, et ajavahemikus 2009–2019 on Sotsiaalministeeriumi kaudu homoaktivistidele rahalist toetust antud üle miljoni euro.

Lisaks sellele on 2020. ja 2021. aastaks otsustatud anda Eesti Inimõiguste Keskusele ja Eesti LGBT Ühingule kui Sotsiaalministeeriumi strateegilistele partneritele 400 000 eurot, millest vähemalt esimene osamakse summas 50 000 eurot sai juba jaanuaris välja makstud.

Muu hulgas näeb projekt “Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas” 2020. ja 2021. aastaks ette 107 400 euro eest Eesti LGBT Ühingu tehtavat “hariduskommunikatsiooni ühiskonna teadlikkuse parandamiseks LGBT+ teemadel”.

Toimetas Varro Vooglaid