MTÜ Eesti Vanemad kutsub kõiki mitteükskõikseid lapsevanemaid osalema koolides tehtava homopropaganda vastasel meeleavaldusel, mis toimub 29. novembril kell 12.00 Toompeal.

Organisatsiooni esindajate sõnul on meeleavaldus ajendatud sellest, et Eesti haridus- ja teadusministeerium ning Kanada saatkond korraldavad Eesti õpetajatele LGBT õiguste teemalise seminari, kus  õpetajaid õpetatakse rääkima homoseksualismist kui millestki normaalsest, elutervest ja enesestmõistetavast.

“Me oleme ksenofoobia ja vähemuste tagakiusamise vastu ning selle poolt, et ühiskonna erinevate rühmade vahelised suhted oleksid sõbralikud ja sallivad,” selgitavad korraldajad, ent lisavad, et peavad samas vastuvõetamatuks, kui lastele hakatakse koolides sisendama seksuaalvähemuste ideoloogilisi huvisid ning üleüldse lapsi seksualiseerima:

Näide homosuhteid normaliseerivatest õppematerjalidest, mida mitmetes lääneriikides koolides laste hoiakute suunamiseks kasutatakse.
Näide homosuhteid normaliseerivatest õppematerjalidest, mida mitmetes lääneriikides koolides laste hoiakute suunamiseks kasutatakse.

“Me näeme neid tagajärgi lääneriikides, kus homoseksuaalide arv kiiresti kasvab ning homoseksualismist on saanud omamoodi kultus, millele kõik on kohustatud alluma. Tavalistel inimestel pole õigust rääkida traditsioonilisest perekonnast, et mitte solvata vähemusi; vanematele mõistetakse vanglakaristusi selle eest, et nad ei lubanud oma lapsi “seksuaalhariduse” tundidesse. LGBT-kristlus, LGBT-islam, LGBT-olümpiamängud, geidest tegelaskujudega raamatud ja multifilmid, transsoolised poliitikud, kes nõuavad, et sallivuse nimel hääletataks nende poolt… Kõik see on liiga kaugele läinud!”

Meeleavalduse korraldajad selgitavad, et neil puudub usaldus läänemaiste “inimõiguste kaitsjate” vastu, kes õpetavad Eesti õpetajatele, kuidas lastele LGBT teemadest rääkida. “Meie seisukohaks on, et lastele tuleb õpetada moraali ja inimsuse aluseid, mitte seksipoose ja preservatiivi pealeasetamise mooduseid,” ütlevad MTÜ Eesti Vanemad esindajad oma kutses meeleavaldusele.