ERRi eetikanõunik Tarmu Tammerk. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Riigikogu lükkas eilsel istungil tagasi seaduseelnõu, millega sooviti luua Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juurde sõltumatu eetikanõukogu, mis annaks eetilis-moraalseid hinnanguid ERR-i tegevuse kohta.

Riigikogu liikmete Madis Millingu, Andres Ammase, Martin Helme ja Igor Gräzini algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE) nägi ette, et eetikanõukogu ei kuuluks ERRi koosseisu ning koosneks ajakirjandusega ja eetikaga professionaalselt mittetegelevatest ning ühiskondlikult tuntud inimestest. Eetikanõukogu liikmed esitaks ERRi Ühiskondlik nõukoda ning määraks ametisse kultuuriminister käskkirjaga.

Eelnõuga sooviti kaotada eksisteeriv ERRi eetikanõuniku ametikoht, millel tegutseb juba aastaid Tarmu Tammerk. Vabanevad tehnilised funktsioonid sooviti eelnõuga anda üle eetikanõukogu referendile, kes ei esinda eetikanõukogu.

Eelnõu algataja Igor Gräzini sõnul on praegu eetikanõunik Eesti Rahvusringhäälingu palgal. "Ta teeb sedasama, mida teeb jurist-konsultant ettevõttes. Ta ei langeta otsuseid, vaid ta esindab oma firmat firma võimalikes vastuoludes teiste firmadega," ütles Gräzin.

Gräzini sõnul ei oleks loodav eetikanõukogu rahvusringhäälinguga seotud, et see "ei seisaks kilbina rahvusringhäälingu poole peal".

Eelnõu poolt olid EKRE ja Vabaerakonna fraktsioonid, ent seda ei toetanud ei Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide, IRLi ega ka Keskerakonna fraktsioon, mistõttu langes see häältega 38 poolt, 15 vastu ja üks erapooletu riigikogu menetlusest välja.

Reformierakonna nimel kõnelenud Jürgen Ligi hinnangul ei olnuks eetikanõukogu asutamine põhjendatud, kuna "võimud peavad olema lahutatud ja ajakirjandusel on eneseregulatsiooni kohustus".

Samas on ERRi nõukogu otseselt parteide kontrolli all, pidades silmas, et selle kümnest liikmest kuus on parlamendierakondade esindajad. ERRi pikaaegne juhatuse esimees on varem Reformierakonna esindajana kultuuriministri toolil istunud Margus Allikmaa.

EKRE fraktsiooni nimel sõna võtnud Martin Helme hinnangul oleks sõltumatu eetikanõukogu aidanud ERR-i programmi tasakaalustada, kuivõrd praegune eetikanõunik seda ülesannet ei täida.

"See sisekontrollimehhanism, mis eetikanõuniku näol ERR-is on, ei toimi. Eetikanõunik Tarmu Tammerk ei anna ausat hinnangut, vaid on valinud selgelt õigustaja ja kinnimätsija rolli. Tema ülesanne on selgitada kõigile, et kõik teised on lollid ega saa asjadest õigesti aru ning programmi sisuga on kõik hästi," rääkis Helme.

Helme sõnul maksab maksumaksja praegu 35 miljonit eurot aastas ERR-i vahendusel meieni jõudva vasakradikaalse liberaalse propaganda eest.

Loe lähemalt riigikogu kodulehelt ja portaalist Uued Uudised.