Foto: kuvatõmmis artiklist

Delfi/EPLi "sõltumatud faktikontrollijad" on märkinud valeinfoks neli Varro Vooglaiu Facebooki postitust. lähtudes muuhulgas iseenda poolt tellitud nn "teaduslikust ekspertiisist", mida presenteeriti hiljutises artiklis. Holger Roonemaa juhtimisel tegutsev üksus on asunud kasutama taktikat, kus märke saavad ka postitused, kus väidetavalt puudub kontekst. Samas on kaks postitust märgitud konkreetseks väärinfoks hoolimata Vooglaiu selgest deklaratsioonist, et ta ei esita faktiväiteid. Rünnaku eelduslikuks eesmärgiks on Vooglaiu konto sulgemine.

Faktikontrollijate tegevuse avalöögiks oli laupäeval avaldatud artikkel "Superlevitaja: Varro Vooglaid võttis kasutusele oma isa kirjeldatud demagoogiavõtted", kus käsitleti nelja Vooglaiu Facebooki postitust, kaasates nn "sõltumatute ekspertidena" Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessori Ragne Kõuts-Klemmi, semiootika kaasprofessori Andreas Ventsli ning filosoofia ajaloo kaasprofessori Roomet Jakapi.

Vooglaiu postitus, mis käsitles noore ema kogemust EMOs, kannab nüüd märget "Kontekst puudub. Sõltumatute faktikontrollijate sõnul võib see teave inimesi eksitada.". Postituses puuduvad kindlas kõneviisis väited EMO täituvuse kohta, kuid Delfi saab nüüd märgistada ka postitusi, kus puudub nende enda suva kohaselt määratletud "kontekst".

Politsei ja KAPO pealtkuulamis- jm võimekust puudutav postitus kannab märget "Osaliselt vale teave. Sisu kontrollisid sõltumatud faktikontrollijad". Postitus sisaldavat "mõningaid faktilisi ebatäpsusi". Algses artiklis teostatud "faktikontroll" kujutab endast politsei kommentaare, mis aga ühtegi Vooglaiu väidet ümber ei lükka, märkides vaid, et pealtkuulamise, sideandmetele ligipääsu ja mobiiltelefonide positsioneerimise eelduseks on vajalike protseduuride täitmine ja loa saamine. Politsei kommentaar kinnitab, et kõiki kolme tegevust on politseil tõepoolest võimalik teha. Faktikontrollis pole arusaadavalt välja toodud, mida võiks antud juhul pidada "faktilisteks ebatäpsusteks."

Vooglaiu postitus, mis puudutab temani jõudnud kuuldust, nagu oleks ühes haiglas inimene vahetult pärast vaktsineerimist surnud, kannab resoluutset märget "Väärteave. Sisu kontrollisid sõltumatud faktikontrollijad". Vooglaid pole postituses aga esitanud kindlas kõneviisis väiteid, vaid on kutsunud üles ajakirjandust asja uurima.

Samuti on "väärteabeks" märgitud Vooglaiu poolt jagatud kuuldus politsei võimalikust plaanist tuua meeleavaldusele kohale bussid. Taaskord pole tegu kindlas kõneviisis väitega. "Vastab see jutt tõele või mitte, ma ei tea," kirjutas Vooglaid postituses.

Delfit ja laiemalt Ekspress Meediat ei saa pidada Objektiivi ning Varro Vooglaiu suhtes sõltumatuks, kuna tegemist on vastavalt konkureeriva meediaväljaande ning selle väljaandjaga. Samuti on Ekspress Meedia ajakirjanikud Objektiivile korduvalt pressinõukogus kaotanud. Delfi faktikontrollijad on seotud ka Ühendkuningriigi välisministeeriumi "desinformatsiooni vastase" militaarprogrammiga EXPOSE (Paljasta), nagu Objektiiv on korduvalt kirjutanud. EXPOSE üheks partneriks Eestis on Propastop, programmi koordineerib aga PR-firma Zinc, mis teeb omakorda koostööd Vene Delfiga siinsete venelaste psühholoogiliseks mõjutamiseks.

Täiendatud: Vooglaid esitas artikli autoritele Oliver Kundile ja Holger Roonemaale väljakutse korraldada antud teemal debatt.

Holger Roonemaa ja Oliver Kund – esitan teile avaliku kutse tulla avalikule videosalvestatud arutelule selle üle, kas…

Posted by Varro Vooglaid on Tuesday, April 20, 2021